E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Memleketimizde ne kadar cüzamlı bulunduğuna, bu hastalıkla mücadele için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve akıl hastalıklarıda dâhil olmak üzere cüzamlılara iş tedavisi tatbikına dair olan sorusu münasebetiyle
4 30 207:209
2 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Ardahan'da bir sağlık merkezi açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair olan sorusu münasebetiyle
5 42 106
3 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 51 849
4 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 52 942
5 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Korunmaya muhtaç kimsesiz çocuklar hakkındaki sorusu münasebetiyle
6 68 257:259
6 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Difteri aşısının mecburi olarak tatbik edilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
12 28 196:197
7 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 170. maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
13 37 122:123
8 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı bütçeleri münasebetiyle
13 49 1022:1023
13 50 1208:1210
9 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Kifayet aleyhinde
13 49 950:951
10 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1952 yılı bütçeleri münasebetiyle
13 49 1074:1075
11 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Iğdır Hastanesi doktorluğuna bir operatörün tâyini için ne düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
15 73 257:258
12 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Tıp Mensuplarının Devlet Teşkilâtında Vazifeye Alınma Şartları hakkındaki Kanun münasebetiyle
16 88 389:390
13 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1953 yılı bütçeleri münasebetiyle
20 49 634 636 672:673 675
14 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Milî Eğitim Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1953 yılı bütçeleri münasebetiyle
20 52 926:927
15 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Bayındırlık Vekâleti, Karayolları Genel Müdürlüğü 1953 yılı bütçeleri münasebetiyle
20 54 1046:1047
16 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Özel idare hastanelerinin muvazenei umumiyeye devri ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 106 494:495
17 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Hemşirelik Kanunu münasebetiyle
28 44 413:414
18 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Univresitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1954 yılı bütçeleri münasebetiyle
28 49 838:839
19 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : İktisat ve Ticaret Vekâleti 1954 yılı Bütçesi münasebetiyle
28 50 944
20 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 1954 yılı bütçeleri münasebetiyle
28 50 978:979 990
21 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : İşletmeler Vekâleti 1954 yılı Bütçesi münasebetiyle
28 52 1127:1128
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
22 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi Münasebetiyle sözleri
8 27 731:732
23 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine izin verilmesi hakkında 3132, 4100 ve 4649 sayılı kanunlara ek Kanun münasebetiyle sözleri
12 86 1085:1086
24 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı bütçeleri münasebetiyle sözleri
16 53 798:800
16 54 820 822
25 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Demiryolları ve Limanları ve Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlükleriyle, Devlet Havayolları ve Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlükleri 1043 yılı bütçeleri münasebetiyle sözleri
16 54 923
26 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Verem Savaşı hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
18 68 249:250
27 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında kanun münasebetiyle sözleri
19 90 597:599
28 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun Kars'taki Çalışmalarına dair olan sorusu münasebetiyle sözleri
23 26 55:56
29 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Hudut iç Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1950 yılı bütçeleri hakkında sözleri
24 54 1067:1068
30 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1947 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
3 24 576:577
31 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü, Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü, Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ve Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1950 yılı bütçeleri hakkında sözleri
24 55 1190:1191
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
32 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Köy ebeleri ve köy Sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât ve memurini hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle, sözleri
4 44 42:43
33 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Bayındırlık Bakanlığı 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 62 315:316
34 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 65 450
35 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : İstanbul Teknik Üniversitesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
12 81 21
36 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : Ücretlerin maaşa kalbi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
13 87 35
37 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : İş kazaları ve meslek hastalıkları ve analık sigortaları hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
18 73 260:264
18 74 275:277
38 Söz Alanlar ESAT OKTAY (DR.) (KARS) : 1946 yılı sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
20 19 462:465