E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar ESAT KEMAL BAYDAR (MARDİN) : Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı ve 59 numaralı Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
23 56 87 247 431 454 461