E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar ESAT CANAN (HAKKâRİ) : 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 9’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
8 36 987:990
2 Söz Alanlar ESAT CANAN (HAKKÂRİ) : 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 5’inci tur görüşmeleri münasebetiyle, 9’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
37 39 545:547
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
3 Gündem Dışı Konuşmalar ESAT CANAN (HAKKÂRİ) : Hakkâri İlinde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında yaşanan sıkıntılar ile bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin
74 56 13:14
4 Söz Alanlar ESAT CANAN (HAKKÂRİ) : Hakkâri İli ve Çevresinde 25.1.2005 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Afeti Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
79 77 303:304 308
5 Söz Alanlar ESAT CANAN (HAKKÂRİ) : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Anavatan Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş ve Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve 47 milletvekilinin, Hakkari'de meydana gelen olayların ve bu olaylarla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
99 22 254:256
6 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ESAT CANAN (HAKKÂRİ) : Şemdinli olayları ile ilgili olarak yargılanan iki astsubaya başarı belgesi verilmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12434)
118 93 93:94
7 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ESAT CANAN (HAKKÂRİ) : Hakkâri-Yüksekova-Dağlıca köyünde yaşanan bir olaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/19298)
145 53 80:82
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
8 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ESAT CANAN (HAKKÂRİ) : Ankara ve İstanbul'da bazı iş adamlarının öldürülmesi ile ilgili olarak ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı (7/4669)
64 124 188:189