E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar ESAT ALTAN (BALIKESİR) : Milli Eğitim Bakanlığı 1947 yılı Bütçesi Münasebetiyle sözleri
3 22 449
2 Söz Alanlar ESAT ALTAN (BALIKESİR) : Ankara Üniyer sitesinin 1948 yılı Bütçe Kanunu hakkında sözleri
8 20 173:174
3 Söz Alanlar ESAT ALTAN (BALIKESİR) : Milli Eğitim Bakanlığının 1948 yılı bütçesi Münasebetiyle sözleri
8 26 581:585
4 Söz Alanlar ESAT ALTAN (BALIKESİR) : Kimsesiz terkedilmiş ve anormal çocukların korunması hakkında kanun tasarısı Münasebetiyle sözleri
11 65 567:568
5 Söz Alanlar ESAT ALTAN (BALIKESİR) : İlkokul öğretmenlerinin almakta oldukları aylık dereceleri hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
12 83 826:827 843:845
6 Söz Alanlar ESAT ALTAN (BALIKESİR) : Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ile eklerinin onanması hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
12 85 1001
7 Söz Alanlar ESAT ALTAN (BALIKESİR) : Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkında 3312 sayılı kanuna ek kanun Münasebetiyle sözleri
12 85 1027
8 Söz Alanlar ESAT ALTAN (BALIKESİR) : Maaş Kanununa ek Kanun Münasebetiyle sözleri
16 44 112
9 Söz Alanlar ESAT ALTAN (BALIKESİR) : İl İdaresi Kanunu Münasebetiyle sözleri
20 99 113:114
10 Söz Alanlar ESAT ALTAN (BALIKESİR) : Milletvekilleri seçimi Kanunu Münasebetiyle sözleri
24 42 304 307