E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : İçişleri Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
10 55 276
2 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Anamur-Sarıdana Sağlık Ocağının sağlık elemanı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/246)
11 59 107:108
3 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Mersin-Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün görev yerinin değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/398)
14 78 284
4 Söz Alanlar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 82 792:793 797:798
5 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Kamu bankalarıyla ilgili atamalara ve özelleştirme idaresinin bağlantısının değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/369)
16 89 340:341
6 Gündem Dışı Konuşmalar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Mersin İlinin tarım potansiyeline ve bu potansiyelde muz tarımının yeri ve önemine ilişkin
19 97 13:15
7 Önergeler ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : (6/244) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin (4/73)
19 97 21
8 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Doğrudan gelir desteğinin sebze üreticilerine de verilip verilmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/265) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı
23 109 314:326
9 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü işçilerinin ödenmeyen ikramiyelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/289) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı
23 109 315:326
10 Söz Alanlar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Doğrudan gelir desteğinin sebze üreticilerine de verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı münasebetiyle
23 109 323:324
11 Söz Alanlar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 31.7.2003 Tarihli 4965 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 14 50:52
12 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa bölümüne ilişkin sözlü soru önergesi (6/355) ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı
33 29 402:403
13 Söz Alanlar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa bölümüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın cevabı münasebetiyle
33 29 403
14 Söz Alanlar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî Eğitim Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Yüksek Öğretim Kurulu 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Üniversiteler Bütçeleri münasebetiyle
35 33 490:491
15 Söz Alanlar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Ulaştırma Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 33 431
16 Söz Alanlar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : İçişleri Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 34 112:113
17 Gündem Dışı Konuşmalar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : 2.-Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin'in düşman işgalinden kurtarılışının 82. yıldönümüne ilişkin
37 40 450:452
18 Söz Alanlar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Mersin'in düşman işgalinden kurtarılışının 82. yıldönümüne ilişkin
37 40 450:452
19 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Mersin-Mut ve Silifke'ye bağlı bazı köylerin Göksu Nehrinden sulanması projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/368) ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı
37 41 613:615
20 Söz Alanlar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Mersin-Mut ve Silifke'ye bağlı bazı köylerin Göksu Nehrinden sulanması projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı münasebetiyle
37 41 614:615
21 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Bağ-Kur primlerinde yapılan artışa ve prim borçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/402) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı
39 47 411:414
22 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin durumuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/403) ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı
40 50 253:255
23 Söz Alanlar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları münasebetiyle
42 57 272:275
42 59 572:574
42 60 686
24 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin sözlü soru önergesi (6/590) ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı
61 5 222:224
25 Önergeler ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : (6/882, 6/883) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin (4/220)
61 8 603
26 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp açılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/885) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı
76 64 152:172
27 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/881) ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı
76 64 152:172
28 Üyelerle İlgili İşler ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : İzin verilmesi hakkında
78 71 11
29 Önergeler ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : (6/1562) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin i (4/318)
94 2 240
30 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Altyapı sorunu olduğu halde festival düzenleyen belediyelere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/8625)
97 16 573:574
31 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Mersin'in Anamur İlçesinde bir askerî dinlenme tesisinin sahili kapatmasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/8701)
99 21 176:178
32 Gündem Dışı Konuşmalar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Mersin'in düşman işgalinden kurtarılışının 84. yıldönümüne ve çiftçinin sorunlarına ilişkin
108 47 18:19
33 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Bir polisin çatışma sırasında DYP Genel Başkanı ile telefonla görüşmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11117)
108 48 238
34 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/884) ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı
108 49 291:336
35 Gündem Dışı Konuşmalar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle, tarım sektörünün sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin
119 101 618:619
36 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : AK Parti Adıyaman İl Kongresine öğrencilerin katılımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/14208)
124 119 785:787
37 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : Mersin-Tarsus'ta kurulmak istenen katı atık bertaraf tesisine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/18627)
138 27 173:176
38 Önergeler ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : 8 Mayıs'ın Cezayir Soykırımını Anma Günü Olarak Kabul Edilmesi ve Ankara'da Bir Soykırım Anıtı Dikilmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin (2/872) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/439)
149 74 468:471
39 Söz Alanlar ERSOY BULUT (MERSİN (İÇEL)) : 8 Mayıs'ın Cezayir Soykırımını Anma Günü Olarak Kabul Edilmesi ve Ankara'da Bir Soykırım Anıtı Dikilmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin (2/872) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
149 74 468:470