E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar EROL YAVUZ (MANİSA) : 1980 yılı Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
46 36 328:330