E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından EROL TUNCER (GÜMÜŞHANE) : Gümüşhane Milletvekili Erol Tuncer'ın, Petrol Ofisinin Ankara'daki fuel-oil bayilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/773)
16 73 199
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
2 Söz Alanlar EROL TUNCER (GÜMÜŞHANE) : Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, resmî israfın önlenmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
1 30 183:186
3 Söz Alanlar EROL TUNCER (GÜMÜŞHANE) : Van ve çevresinde vukua gelen deprem münasebetiyle.
21 16 633:635