E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar EROL KAYA (İSTANBUL) : 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 12’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
9 38 242:243
2 Söz Alanlar EROL KAYA (İSTANBUL) : Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
16 78 300:304
3 Söz Alanlar EROL KAYA (İSTANBUL) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
12 57 680:682
4 Söz Alanlar EROL KAYA (İSTANBUL) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
47 84 585:587
5 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından EROL KAYA (İSTANBUL) : Bazı grup toplantı tutanaklarına ve darbe, muhtıra dönemlerine ait kamuoyuna açılmayan belgelere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/14411)
40 52 830:842