E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 2’nci tur görüşmeleri münasebetiyle, 9’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
8 32 150:152
2 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : 24.11.2011 Tarihli ve 6250 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Komisyon Raporu münasebetiyle
8 32 231:232
3 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
11 49 74:76
4 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : Adli Sicil Kanunu ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
18 91 720:723
5 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
16 78 314
6 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : Afet Sigortaları Kanunu Tasarısı ve Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname münasebetiyle
20 104 937:940
7 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
15 76 1172 1187:1188
8 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
22 114 600:602
9 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
25 125 95:96
10 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
22 113 348:350
11 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : BDP Grubu önerisi münasebetiyle
18 91 703:705
12 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı münasebetiyle
21 111 892:896
13 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
17 84 737:738
14 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
24 121 58:60
15 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle
23 120 567:569
16 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
18 88 322
17 Söz Alanlar / Açıklamalar EROL DORA (MARDİN) : Mardin E Tipi Cezaevindeki olumsuz koşullara ilişkin açıklaması
19 98 873
18 Söz Alanlar / Gündem Dışı Konuşmalar EROL DORA (MARDİN) : Mardin ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
13 60 9:10
19 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : MHP Grubu önerisi münasebetiyle
21 110 696:698
20 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
19 96 607:608
21 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
20 104 888:889
22 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
15 73 383:385
23 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
5 23 69:70
24 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : Turist Rehberliği Meslek Kanunu Tasarısı münasebetiyle
22 117 1165:1168
25 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Avustralya Hükûmeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
6 30 183:186
26 Söz Alanlar EROL DORA (MARDİN) : Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
26 128 61 133:134
27 Söz Alanlar / Gündem Dışı EROL DORA (MARDİN) : 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması
53 116 17:18
28 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanından EROL DORA (MARDİN) : Kızıltepe Ovası’ndaki çiftçilerin sorunlarına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/7018)
23 120 721:755
29 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından EROL DORA (MARDİN) : Mardin’de yaşanan yangın nedeniyle oluşan hasara ve yangınlarda kullanılan uçaklara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/8981)
28 132 1949:1951
30 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından EROL DORA (MARDİN) : Artvin’de verilen maden arama ruhsatlarında ÇED raporu aranmamasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/22336)
52 112 512:514
31 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından EROL DORA (MARDİN) : Mardin’de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/9436)
33 18 219:221
32 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / İçişleri Bakanından EROL DORA (MARDİN) : Terörden zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/14630)
41 55 308:310
33 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından EROL DORA (MARDİN) : Artvin’de başlatılacak maden arama faaliyetlerinin doğaya etkilerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/22558)
52 115 991:993