E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yönetim kademelerinde vekâleten görev yapan personele ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
2 15 62:66
2 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim elemanlarının lojman ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
2 15 69
3 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesindeki öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
2 15 70
4 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, yönetim kademelerinde vekaleten görev yapan personele ve atama ilkelerine ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
2 15 60:61
5 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, millî eğitim politikasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) münasebetiyle
6 40 194:196
6 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bayburt Milletvekili Ülkü Gökalp Güney'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/16) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
6 40 187:189
7 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, hilafetin, Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasının ve Tevhidi Tedrisat Yasasının kabulünün 79. yıldönümü nedeniyle, Türk Ulusunun çağdaş uygarlığa doğru süren yolculuğunda devrim yasalarının önemine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
6 41 263:267
8 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR BAKANI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, 1958'de kaldırılan Karaköy Camiine ilişkin ve Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum ve Alacahöyük müzelerinin kapatılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
8 50 211:213 215:216
9 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Adana Milletvekili Recep Garip'in, 21 Mart Dünya Şiir Günü ve Âşık Veysel'in ölüm yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
8 51 296
10 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR BAKANI) : Adana Milletvekili Recep Garip'in, 21 Mart Dünya Şiir Günü ve Âşık Veysel'in ölüm yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
8 51 296
11 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Nurettin Sözen'in, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmada, kendisine sataşması nedeniyle.
10 56 389:394
12 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR BAKANI) : Çevre Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Kültür Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî Eğitim Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Üniversiteler Bütçeleri münasebetiyle
10 56 421:422
13 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR BAKANI) : Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile 13.12.1983 Tarihli ve 187 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 8.6.1984 Tarihli ve 216 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarihli ve 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 24.1.1989 Tarihli ve 354 Sayılı Kültür Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24.1.1989 Tarihli ve 355 Sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 17.3.1989 Tarihli ve 364 Sayılı 190, 354 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 13.9.1989 Tarihli ve 379 Sayılı 190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 25.3.1990 Tarihli ve 411 Sayılı 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 13.12.1991 Tarihli ve 468 Sayılı 190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
12 67 135:138 150:153 178:180
14 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Nâzım Hikmet'in ölümünün 40. yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması dolayısıyla
16 88 209:210
15 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR BAKANI) : Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Nâzım Hikmet'in ölümünün 40. yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması dolayısıyla
16 88 209:210
16 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR BAKANI) : Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri; Çevre; Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
20 102 351:352
17 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR BAKANI) : Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 111 354
18 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, muhtemel Irak savaşının turizm sektörüne etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
27 6 524:525
19 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'daki tarihi binaların korunmasına, Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, kültür sitesi inşaatları için ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ve Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, iki müzisyenin taltif edilip edilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
27 6 533:535
20 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Turizm Bakanlığı 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 34 50:55 61:62
21 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Atilla Maraş'ın, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy'un ölümünün 67. yıldönümünde, edebî kişiliğine ve Gaziantep Milletvekilleri Mahmut Durdu ve Ahmet Yılmazkaya'nın, Gaziantep İlinin düşman işgalinden kurtarılışının 82. yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
36 37 505:507
22 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 47 455
23 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Bağ·Kur primlerinde yapılan artışa ve prim borçlarına, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve sözleşmeli personele ilişkin ve SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
39 47 413:414
24 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çamardı karayoluna ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
39 47 415
25 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
43 62 177:178
26 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
47 75 89:90
27 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki ücret tarifesine, Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ve İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
47 75 86:88
28 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde ve Nevşehir TEDAŞ Müdürlüklerinin borç taksitlendirmedeki farklı uygulamalarına, Niğde, Nevşehir ve Aksaray İllerindeki çiftçilerin elektrik borçlarının taksitlendirilmesi için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi ve Hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
47 75 92:94
29 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de atıl haldeki ELSAN A.Ş.'ne, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasındaki yol ve sulama suyu kanal çalışmalarına, Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, tütün alımlarına, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ve Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
47 75 96:99
30 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.'ye ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
47 75 100
31 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Yatırımların Teşviki Hakkında Kanun uygulamalarının yatırım ve istihdam alanında ülke genelinde yarattığı sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 99 187
32 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Halk Ozanı Âşık Mahzunî Şerif'in 2. ölüm yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 99 183:184
33 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
57 115 158:160
34 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
57 115 127
35 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki bir heykelin Burdur'da sergilenip sergilenmeyeceğine, Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir alanından çıkarılan köylerin SİT alanı içinde olup olmadığına, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine, İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdurulmasına, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği korosundaki sanatçı kadrosuna, Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, hükümet programında yer alan turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara, Hükümet programında yer alan kültür politikalarına, Hükümet programında yer alan kültürel mirası koruma çalışmalarına, Hükümet programında yer alan turizmde tanıtma projelerine, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamamın restorasyonuna, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa Kervansarayının restorasyonuna, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteninin restorasyonuna, Niğde Kalesinin restorasyonuna, Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adıyaman, Hakkâri ve Antalya'daki bazı tarihi eserlere, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinin kültürel yapısına ve Kuş Cennetine, Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, alternatif turizme yönelik çalışmalara, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarının çalışmalarına ve Samsun'daki SİT alanlarına ve Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, turizmdeki tahsis ve teşvik politikalarına ve küçük turizm işletmelerinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
61 8 617:623
36 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 41 793:799 802 809:810
37 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Sivas Milletvekili Osman Kılıç'ın, Divriği İlçesinin sorunları ile Divriği Ulu Cami ve Şifahanesinin durumu ve restorasyon ihtiyacına ve Kütahya Milletvekili Alaettin Güven'in, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Âkif Ersoy'un vefatının 68. yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
71 44 346:347
38 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 85. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri
82 88 145:147
39 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : (8/23) esas numaralı genel görüşme önergesi üzerinde konuşma süreleri ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin CHP Grubu önerisi münasebetiyle
93 127 85:89
40 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : Cumhuriyet Halk partisi Grup Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 115 milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın bir grup hissesinin satışı ile Galataport ve Kuşadası Limanı ihalelerinde, organize bir şekilde görevlerini kötüye kullanarak ihaleye fesat karıştırdıkları ve bu suretle kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım haklarında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
96 11 269:274 294:297
41 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Anavatan Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş ve Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve 47 milletvekilinin, Hakkari'de meydana gelen olayların ve bu olaylarla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
99 22 233:241
42 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : Isparta Milletvekili Erkan Mumcu'nun, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Isparta Milletvekili Mehmet Emin Murat Bilgiç'in, şahsına sataşması nedeniyle
103 31 77:79
43 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 2004 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2004 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 2004 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
103 31 24:39
44 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Isparta Milletvekili Mehmet Emin Murat Bilgiç'in, şahsına sataşması nedeniyle
103 31 77:79
45 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : Isparta Milletvekili Erkan Mumcu'nun, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
111 63 323 325
46 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
111 63 323:325
47 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde son günlerde yaşanan olaylarla ilgili gündemdışı açıklaması dolayısıyla
115 83 295:300
48 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
116 87 460:464
116 88 531:534 535:536 545:547 556:560
49 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 86. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
117 92 352:354
50 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde faaliyette bulunmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Lübnan'a gönderilmesine izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
127 124 135:141
51 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 2005 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesap, 2005 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ve 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları münasebetiyle
140 33 50:61
142 43 729:744
52 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : Ankara Milletvekili Faruk Koca ve 29 milletvekilinin, Irak'taki gelişmeler ile ülkemizin ve uluslararası toplumun bu ülkenin sorunlarının çözümüne yapabileceği katkılar ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bölücü terör örgütünün Kuzey Irak'taki faaliyetleri ve Kerkük'ün durumu başta olmak üzere Irak'taki son gelişmeler hakkında genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
144 52 533:539
53 Önergeler ERKAN MUMCU (ISPARTA) : İle Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş, Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu ve Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun, terör ve asayiş olaylarındaki artış ve ahlaki çöküntüye karşı gerekli önlemleri alamadığı, toplumda ayrışma ve huzursuzluğa neden olduğu, KÖYDES projesi ve mahalli idarelerin yetersiz denetimi sonucu kamu kaynaklarının kullanımını tartışmalı hâle getirdiği iddiasıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/8)
146 62 310:337
54 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 87'nci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
154 92 242:245
55 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, Grup Başkanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Muzaffer Remzi Kurtulmuşoğlu ile 354 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
156 102 299:305
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
56 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 24 591:594 600:605
57 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Manisa Milletvekili Mustafa Necati Çetinkaya'nın Türk turizminde darboğazlar ve çözüm önerileri hakkındaki gündemdışı konuşması dolayısıyla
8 43 305:307
58 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya doğalgaz ve KOP projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
14 8 113:114
59 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Güneydoğu Anadolu Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalara ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
14 8 122
60 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in. Muğla İlinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
17 25 555:557
61 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 41 581:582 591:593
62 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Osmaniye Milletvekili Birol Büyüköztürk'ün, Turizm Bakanlığının Türkiye'nin tanıtımında kullanacağı logoya ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 92 314:316 320:322
63 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mustafa Düz'ün, turizm bölgelerindeki hanutçuluğa ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
37 119 298:300
64 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, ithal kömür uygulamasının yeniden değerlendirilmesi ve kömür üreticilerinin içinde bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
42 9 119:122
65 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Turizm Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesap, Millî Eğitim Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Yükseköğretim Kurulu ile Üniversiteler 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
50 34 237:241 260:262
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
66 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : 435-Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetime
13 12 40:44
67 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 9 Arkadaşı ile Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 18 Arkadaşının Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile İlgili Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 25 527:512
68 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 57 Arkadaşının Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan'ın rüşvet karşılığı verdiği krediler ve çıkar temin eden bazı tasarruflarına karşın gerekli işlemleri yapmamak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/6) Fisas Numaralı Meclis Soruşturmacı Komisyonu Raporu münasebetiyle
21 58 35:37
69 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : Afyon İli Dinar İlçesinde Meydana gelen Deprem Afetinden Zarar Görenlerin Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergilerinin Terkini Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
28 102 286:288
28 103 333
70 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 29 59:61
71 Üyelerle İlgili İşler ERKAN MUMCU (ISPARTA) : Adalet Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
51 83 403:404
72 Önergeler ERKAN MUMCU (ISPARTA) : Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/338)
51 83 403:404