E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar ERCAN CANDAN (ZONGULDAK) : 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 5’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
8 34 488:489
2 Söz Alanlar ERCAN CANDAN (ZONGULDAK) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
32 17 764:765