E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KURUCU MECLİS -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ENVER KIRKER (KURUCU MECLİS ÜYESİ) : Adalet Bakanlığı 1961 malî yılı bütçesi münasebetiyle
1 3 142:143
2 Söz Alanlar ENVER KIRKER (KURUCU MECLİS ÜYESİ) : Malîye Bakanlığı 1961 malî yılı bütçesi münasebetiyle
1 4 206
3 Söz Alanlar ENVER KIRKER (KURUCU MECLİS ÜYESİ) : Millî Eğitim Bakanlığı 1961 yılı bütçe münasebetiyle
1 5 308:309
4 Söz Alanlar ENVER KIRKER (KURUCU MECLİS ÜYESİ) : Ticaret Bakanlığı 1961 malî yılı bütçesi münasebetiyle
1 6 343:344
5 Söz Alanlar ENVER KIRKER (KURUCU MECLİS ÜYESİ) : Ulaştırma Bakanlığı 1961 malî yılı bütçesi münasebetiyle
1 7 468:469
6 Söz Alanlar ENVER KIRKER (KURUCU MECLİS ÜYESİ) : Usul hakkında
1 2 7