E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Teklifler ENVER KAYA (İSTANBUL) : Ve Necla Tekinel İmar Kanununun 28. maddesinin tadili hakkında (2/15)
1 9 48
4 78 372
2 Teklifler ENVER KAYA (İSTANBUL) : Ve Necla Tekinel 6785 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinin tadili hakkında (2/15)
5 6 273
3 Söz Alanlar ENVER KAYA (İSTANBUL) : 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle
11 32 479:480
4 Söz Alanlar ENVER KAYA (İSTANBUL) : 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelin Hariciye Vekâleti kısmında, (A/2) işaretli cetvelin Nafıa ve Maliye Vekâletleri kısımlarında değişiklik yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
11 35 629:631
5 Söz Alanlar ENVER KAYA (İSTANBUL) : Hakkında tatbik edilmek istenilen takbih cezasına dair
11 1047