E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Önergeler ENVER KAPLAN (MARAŞ) : Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine dair (4/7)
1 16 420
2 Üyelerle İlgili İşler ENVER KAPLAN (MARAŞ) : Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ın, Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine dair (4/7)
1 16 420
3 Teklifler ENVER KAPLAN (MARAŞ) : 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası kanun teklifi (2/289)
6 91 290
4 Teklifler ENVER KAPLAN (MARAŞ) : 1314 doğumlu Ahmetoğlu Aziz Sinan'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun teklifi (2/271)
11 32 186
5 Teklifler ENVER KAPLAN (MARAŞ) : 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair (2/290)
11 32 186
6 Söz Alanlar ENVER KAPLAN (MARAŞ) : Maraş'ın Göksün, Afşin ve Sarız ilçelerinde hayvan hırsızlığı olaylarının arttığına, bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasına dair demeci
21 150 758:759
7 Söz Alanlar ENVER KAPLAN (MARAŞ) : Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi münasebetiyle
33 52 248:251
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
8 Söz Alanlar ENVER KAPLAN (MARAŞ) : Yağan sürekli yağmurlarla işlemez hale gelen Ceyhan Elektrik Santralinin tamiri için Hükümetçe ilgi gösterilmesi hakkında demeci münasebetiyle
17 83 104:105
9 Teklifler ENVER KAPLAN (MARAŞ) : Maaş Kanununa ek 4379 sayılı kanunun birinci ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı geçici maddeler eklenmesine dair 5585 sayılı kanuna muvakkat bir madde ilâvesi hakkında (2/640)
24 30 409
10 Teklifler ENVER KAPLAN (MARAŞ) : Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife Kozok'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında (2/647)
42 134 486
42 138 701
11 Teklifler ENVER KAPLAN (MARAŞ) : Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife Kozak'a Vatani Hizmet Tertibinden maaş bağlanması hakkında (2/647)
25 37 307
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
12 Teklifler ENVER KAPLAN (MARAŞ) : Mehmetoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife Kozak'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında (Millet Meclisi 2/647), Cumhuriyet Senatosu 2/172) (S. Sayısı:673)
30 112 134
30 116 430
30 119 578:579
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
13 Teklifler ENVER KAPLAN (MARAŞ) : 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair (Millet Meclisi 3/290, Cumhuriyet Senatosu 2/256)
49 23 839
14 Teklifler ENVER KAPLAN (MARAŞ) : 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair (Millet Meclisi 3/290, Cumhuriyet Senatosu 2/256)
52 48 431
52 52 680:701 751:752