E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 4’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle, 6’ncı tur görüşmeleri münasebetiyle, 9’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle, 10’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle, Maddeleri münasebetiyle
8 33 343:345
2 Söz Alanlar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
16 78 313
3 Söz Alanlar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
15 76 1183:1184
4 Söz Alanlar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
5 25 304 351:353
5 Söz Alanlar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
22 112 119:122
6 Söz Alanlar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı münasebetiyle
11 53 798 827
7 Söz Alanlar / Açıklamalar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Çanakkale Zaferi’ne ve Afganistan’da 12 Türk askerinin şehit olmasına ilişkin açıklaması
16 80 598
8 Söz Alanlar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
14 67 446:447
9 Söz Alanlar / Gündem Dışı Konuşmalar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Elâzığ ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
4 21 828:829
10 Söz Alanlar / Açıklamalar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Elâzığ’ın sorunlarına ve nüfusunun hızla düştüğüne ilişkin açıklaması
16 82 927
11 Söz Alanlar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı münasebetiyle
22 116 1049:1051
12 Söz Alanlar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
17 83 198
13 Söz Alanlar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle
23 119 332
14 Söz Alanlar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
18 88 298
15 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
9 40 569:570
16 Söz Alanlar / Açıklamalar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Kullanmış olduğu bazı ifadeleri düzelttiğine ilişkin açıklamasI
23 120 540 541
17 Söz Alanlar / Gündem Dışı Konuşmalar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Türk polis teşkilatına ilişkin gündem dışı konuşması
18 92 921:922
18 Söz Alanlar / Açıklamalar ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Türkiye’de meydana gelme ihtimali yüksek olan muhtemel depremlerle ilgili Hükûmetin tedbir alıp almadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
23 120 480
19 Söz Alanlar ENVER ERDEM (ELÂZIĞ) : 338 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle görüşülüp görüşülemeyeceği hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
33 18 90:91
20 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Ve 19 milletvekilinin, Elâzığ ilinde tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/711), - Okunması
56 136 422:423
21 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : 2010’da Elâzığ’da meydana gelen deprem sonrasında bazı köylerin etkililik oluruna dâhil edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/2029)
12 55 357:360
22 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Elâzığ ilinin sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre sıralamasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/6776)
22 112 245:247
23 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Elâzığ’daki doğal gaz çalışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/2035)
10 46 679:680
24 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gençlik Ve Spor Bakanından ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Elâzığ’da yeni bir stadyum yapılmasına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/2209)
12 55 458:460
25 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gümrük Ve Ticaret Bakanından ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Elâzığ’ın ihracatının azalmasının sebeplerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/2044)
12 54 154:157
26 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / İçişleri Bakanından ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : 1978 yılında terör nedeniyle Elâzığ’a göç edenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/2224)
12 57 748:749
27 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Kalkınma Bakanından ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Elâzığ ilinin sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre sıralanmasına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/6829)
22 112 270:273
28 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Kültür Ve Turizm Bakanından ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Harput Kalesi’ndeki arkeolojik kazıların tekrar başlatılmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/2250)
12 54 158:161
29 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Elektrik borcu nedeniyle Elâzığ Uluova’daki Sulama Birliğinin kapanması neticesinde yaşanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/1130)
9 39 455:457
30 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından ENVER ERDEM (ELâZIĞ) : Kamuya açık bina ve alanların özürlülerin kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in cevabı (7/8670)
29 1 683:686