E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar ENVER BEY (ENVER ADAKAN) (BALIKESİR) : 1931 senesi Bütçe Kanununun heyeti umumiyesi münasebeti ile sözleri
3 27 89:92 95
2 Söz Alanlar ENVER BEY (ENVER ADAKAN) (BALIKESİR) : Muamele Vergisi Kanunu makamına kaim kanun münasebeti ile sözleri
3 33 270
3 Söz Alanlar ENVER BEY (ENVER ADAKAN) (BALIKESİR) : Bazı vilâyetlerin ilgası ve bazılarının birleştirilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
15 54 199:200
4 Söz Alanlar ENVER BEY (ENVER ADAKAN) (BALIKESİR) : Kazanç Vergisi Kanunu münasebeti ile sözleri
20 28 63
20 29 85
20 31 137 138
5 Söz Alanlar ENVER BEY (ENVER ADAKAN) (BALIKESİR) : Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
21 42 106:107