E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar ENVER ADAKAN (İSTANBUL) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 52 982
2 Söz Alanlar ENVER ADAKAN (İSTANBUL) : Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi ve Marshall Yardım Plânı çerçe vesi dâhilinde temin edilen yardımlar karşılığı Türk liralarından bütçeye taallûku gerekenlerin bütçe hesaplarına intikal şekli hakkındaki Kanun münasebetiyle
5 54 1204:1205
3 Söz Alanlar ENVER ADAKAN (İSTANBUL) : 1952 yılı Bütçe Kanununun tümü münasebetiyle
13 43 465
4 Söz Alanlar ENVER ADAKAN (İSTANBUL) : Maliye Bakanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 50 1211
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
5 Söz Alanlar ENVER ADAKAN (BALIKESİR) : Yeniden 9 kaza ve 5 vilâyet teşkiline ve bunlarla 32 nahiyeye aid kadrolar hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
7 21 172
6 Söz Alanlar ENVER ADAKAN (BALIKESİR) : Memurin Kanununun 13. maddesinin tadiline dair kanun münasebeti ile sözleri
8 36 240
7 Söz Alanlar ENVER ADAKAN (BALIKESİR) : Maaş Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
12 77 171:172
12 78 190
8 Söz Alanlar ENVER ADAKAN (BALIKESİR) : Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılandırılması hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
29 27 149:150