E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Önergeler EMRULLAH BARKAN (MALATYA ESKİ MİLLETVEKİLİ) : Dilekçe Komisyonunun 25.1.1946 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 2296 sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/3)
1 2 11
4 36 56
4 37 76:77
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
2 Söz Alanlar EMRULLAH BARKAN (MALATYA) : Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına ve Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekâleti Teşkilât ve memurini hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
4 44 40
3 Önergeler EMRULLAH BARKAN (MALATYA) : Dilekçe Komisyonunun 25.1.1946 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 2996 sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair (4/69)
22 39 190
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
4 Söz Alanlar EMRULLAH BARKAN (MALATYA) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair kanun münasebetiyle sözleri
3 29 274:275
5 Söz Alanlar EMRULLAH BARKAN (MALATYA) : Yüzbaşı Avni Özkalyoncu, üsteğmen Cihat Sarpkaya, üsteğmen Rifat Göker, üsteğmen Süavi Öcal ve Mevhibe Özkalyoncu ve öğretmen Cemile Oriyan ve Fahriye Tokaç'in mahkûm oldukları cezanın affına dair kanun münasebetiyle sözleri
26 75 269
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
6 Söz Alanlar EMRULLAH BARKAN (MALATYA) : Pamuk ıslahı hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
8 30 124