E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Ankara Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
1 8 121
2 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : İsparta Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkındaki Tutanakları İn celee Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
1 8 182
3 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : İzmir Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
1 8 173:176
4 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Maraş Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
1 8 198
5 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Milletvekilleri seçimi münasebetiyle sözleri
1 8 217
6 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Trabzon Milletvekillerinin seçim, tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
1 8 102 108:109 117
7 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Matbuat Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
1 15 344
1 16 391:393 396 413
1 17 423
8 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Sungurlulu Dursunoğlu Vahit Kahraman'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında rapor münasebetiyle sözleri
6 70 90
9 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Edremit Belediye Başkanı Cevdet Denizer'in cezasının affına dair kanun münasebetiyle sözleri
6 71 135:136
10 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Arazi Vergisi Kanununun 9. maddesinin değiştirilmesinee dair kanun tasarısı münasebetiyle sözleri
6 73 248
11 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri
6 80 588
12 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Hasan Saka'nın kurduğu Hükümetin programı münasebetiyle sözleri
6 85 726:727
13 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Tekel İdaresinde yapılan soruşturma hakkında Karma Komisyon raporu münasebetiyle sözleri
7 3 32:33
7 4 50:53 58 60:61 66:67 70
14 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Eski Ticaret Bakanı Atıf İnan hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun önergesi münasebetiyle sözleri
7 10 147:150
15 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Sayhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, inkılap ve rejim aleyhinde yapılan neşriyat hakkında Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarından sözlü sorusu münasebetiyle sözleri
7 11 208 214
16 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Afyon Karahisar Milletvekili General Sadık Aldoğan'ın, Milletvekili dokunulmazlığı hakkında Karma Komisyon raporu münasebetiyle sözleri
9 34 77:79 82
10 42 131:133 137
17 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Özel İdarelerden aylık alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarının Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatına alınması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
9 36 111:112
18 Teklifler EKREM ORAN (İZMİR) : Matbuat Kanununun 35. maddesine bir fıkra eklenmesine dair (2/110)
12 70 152
19 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Ankara Belediyesine arsa ve arazisinden belli bir kısmının, mesken yapacaklara 2490 sayılı Kanun hükmüne bağlı olmaksızın ve muayyen Şartlarla tahsis ve temlik Yetkisinin verilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
12 70 160:162 176 184
20 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : İkinci Hasan Saka Hükümetinin programı münasebetiyle sözleri
12 73 264:265
21 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar EKREM ORAN (İZMİR) : İzmir Milletvekili Ekrem Oran'ın, şeker fiyatına yapılan zamma dair sözlü sorusu (6/175)
13 2 13
13 3 36:37 44 162:163 166
13 4 44
13 6 162:163
13 7 166
22 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının, şeker fiyatına yapılan zam dolayısı ile Başbakan hakkında gensoru açılmasına dair Önergesi münasebetiyle sözleri
13 6 142:144
23 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Şeker ve Glikoz İstihlak Vergisi hakkında 3101 sayılı Kanuna ek 4385 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
14 22 236:237
24 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Kurmay Binbaşı Naci Çan'ın affı hakkında kanun tasarısı münasebetiyle sözleri
16 46 250
25 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Af Kanunu teklifleri münasebetiyle sözleri
16 47 281
26 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Yusuf Mungan hakkında Dilekçe Komisyonu kararı münasebetiyle sözleri
18 74 551:552
27 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Belediye Gelirleri Kanununun 22. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun münasebetiyle sözleri
18 77 719
28 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu münasebetiyle sözleri
19 93 850
19 97 1115
20 104 557
29 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Vergi Usul Kanunu münasebetiyle sözleri
19 85 380:381
30 Demeçler Söylevler EKREM ORAN (İZMİR) : İzmir Milletvekili Ekrem Oran'ın Son Saat Gazetesinin «Fidyei Necat» başlıklı yazısı hakkında demeci
19 86 401:403
31 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : İl İdare Kanunu münasebetiyle sözleri
20 98 44
32 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Gelir Vergisi Kanunu münasebetiyle sözleri
20 100 162 184
33 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
20 104 592:593
20 106 684 688:689 695
34 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar EKREM ORAN (İZMİR) : İzmir Milletvekili Ekrem Oran'ın, zeytinyağı Müstahsılını koruyucu ne gibi tedbirler alındığı hakkında sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Vedat Dicleli'nin sözlü cevabı (6/372)
21 2 15
21 3 56:59
35 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Zeytinyağı Müstahsilini koruyucu ne gibi tedbirler alındığı hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
21 3 57:59
36 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Emekli piyade yarbayı Avni Kurtkaya hakkıındaki Dilekçe ve Adalet Komisyonları raporları münasebetiyle sözleri
24 39 117:118
37 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Gündemin dolu olmasından dolayı meclis toplantılarının her gül ve sabahları da yapılması hakkında başkanlık teklifi münasebetiyle sözleri
24 39 92
38 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Milletvekilleri seçimi Kanunu münasebetiyle sözleri
24 41 222 232:233
24 42 331
24 43 370 372 377:378 385
24 48 712
39 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Karaisalı İlçesi Eski kaymakamı 1330 doğumlu Süleymanoğlu İbrahim Argun'un Hükümlü olduğu cezasının affı hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
24 44 437:438
40 Teklifler EKREM ORAN (İZMİR) : Tabiyet muamelatından alınacak harçlara dair olan 1260 sayılı Kanunun sekizinci maddesini değiştiren 4151 sayılı Kanunun Birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/224)
24 49 757
41 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Maliye Bakanlığı 1950 yılı bütçesi hakkında sözleri
24 49 767 771
42 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Gümrük Tarifesi Kanununu değiştiren 2255 sayılı Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
25 67 523:527 530
43 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Af Kanunu tasarısı münasebetiyle sözleri
25 71 873:875 879
44 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Konya Milletvekili Tevfik Fikret Sılay ve Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin yenilenmesi hakkında önergesi münasebetiyle sözleri
25 72 1042:1043
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
45 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri ve memurları Kanunu münasebetiyle sözleri
4 44 23
46 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Fevkalâde Vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828, 4040, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara ek kanun münasebetiyle sözleri
10 57 109:110
47 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Hendek'in Kalayık köyünden Haliloğlu Mehmet diğer adı Hüseyin Birincier'in ölüm eczasına çarptırılması hakkındaki Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
11 78 148
48 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Adli Sicil Kanunu münasebetiyle sözleri
13 91 119:121
13 92 140
49 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : 1052 sayılı Askerî Ceza Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun münasebetiyle sözleri
16 46 86:87
50 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların tesciline ve gizli kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak kaydına dair kanun münasebetiyle sözleri
16 46 89 94:95 98:99 101:102
16 48 145
51 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu münasebetiyle sözleri
18 67 21:22
52 Söz Alanlar EKREM ORAN : Üsteğmen Muhittin Tosun hakkındaki Dilekçe Konıisyonu raporuna dair Adalet Komisyonu raporu hakkında sözleri
18 70 172:173 179:180
53 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Avukatlık Kanununun 21. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle sözleri
22 35 101:104
22 36 130
54 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Bir dereceli seçim yapılmak üzere Büyük Millet Meclisi seçiminin yenilenmesine karar verilmesi hakkındaki önerge münasebetiyle sözleri
24 61 84:85
55 Söz Alanlar EKREM ORAN (İZMİR) : Avukatlık Kanununun 3 ve 4. maddeleriyle 18. madesinin yorumlanması hakkındaki rapor münasebetiyle sözleri
22 35 89:90