E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 13. Yasama Yılı
1 Yazılı Sorular Ve Cevapları EKREM KABAY (CUMHURİYET SENATOSU BURDUR ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay'ın, Burdur Valisine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asıltürk'ün yazılı cevabı (7/186)
13 19 276
13 34 641:642
2 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Naim Talû Hükümetinin son günlerindeki kararları ve uygulamalarına dair gündem dışı demeci
13 21 311:312
3 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Haşhaş ve afyon sorununa dair gündem dışı demeci
14 38 24:26
4 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Cumhuriyetin 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun teklifi münasebetiyle
14 51 465:469
5 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
16 59 392:393
6 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu münasebetiyle
17 63 37:38
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
7 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Haşhaş ürünleri fabrikasına dair gündem dışı demeci.
18 11 262:263
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
8 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan EKREM KABAY (CUMHURİYET SENATOSU BURDUR ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay'ın, 18 Kasım 1975 günlü Hürriyet Gazetesinde yayınlanan bir habere dair yazılı soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/441)
24 23 423
9 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından EKREM KABAY (CUMHURİYET SENATOSU BURDUR ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay'ın, Burdur ili Bucak ilçesi Kızılkaya bucağı ortaokulunun ne zaman yapılacağına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/442)
24 23 423
24 28 568:569
CUMHURİYET SENATOSU -- 14. Yasama Yılı
10 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
19 27 104:105 131:132
11 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Millî Savunma Bakanlığı 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
19 29 424:426
12 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Ticaret Bakanlığı 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
20 32 182:183
13 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Babanlar Kurulu programının görüşülmesi.
21 49 507:510
CUMHURİYET SENATOSU -- 15. Yasama Yılı
14 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
25 30 70:72
15 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Millî Eğitim Bakanlığı 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
25 34 684:686
16 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle, .
26 36 357:359
17 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Maliye Bakanından EKREM KABAY (CUMHURİYET SENATOSU BURDUR ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay'ın, 18 Kasım 1975 günlü Hürriyet Gazetesinde yayınlanan bir habere dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/441)
27 40 61
18 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : 20.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1 ve. maddelerinde değişiklik yapılması ve Kore Gazilerine aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
27 59 632
19 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun 3. maddesinin 1. fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun teklifi münasebetiyle.
28 67 264:265 267
20 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında Kanun tasarısı münasebetiyle.
28 84 725
CUMHURİYET SENATOSU -- 16. Yasama Yılı
21 Yazılı Sorular Ve Cevapları / İçişleri Bakanından EKREM KABAY (CUMHURİYET SENATOSU BURDUR ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay'ın, Burdur Gölhisar Çamköy halkından Mehmet Aydemir'in telgrafına dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/656)
29 17 394:397
22 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından EKREM KABAY (CUMHURİYET SENATOSU BURDUR ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay'ın, 1976-1977 öğretim yılı ilk ve ortaöğretim ders kitaplarına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/674)
29 21 470
32 38 5:8
23 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Köye götürülen hizmetlerden hiçbir adla katılma payı alınmaması hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
29 26 639:640
24 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Gençlik ve Spor Bakanlığı 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
31 33 207:212 225:226 253
25 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Maliye Bakanlığı 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
31 36 852
26 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1977 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
31 35 695:697
27 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Cumhuriyet Senatosu adına İran'a yapılan resmi ziyaret hakkında gündem dışı demeci.
32 42 206:207
28 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 16.7.1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
32 45 312:313 320
29 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan EKREM KABAY (CUMHURİYET SENATOSU BURDUR ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay'ın, Anadolu Ajansı Genel Müdürüne dair yazılı soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/735)
32 54 462
30 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Ticaret Bakanından EKREM KABAY (CUMHURİYET SENATOSU BURDUR ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay'ın, 1976 yılı Anason ürününe dair soru Önergesi ve Ticaret Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. (7/736)
32 54 462
31 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Ticaret Bakanından EKREM KABAY (CUMHURİYET SENATOSU BURDUR ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay'ın, 1976 yılı Anason ürününe dair soru Önergesi ve Ticaret Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. (7/736)
32 62 628:629
32 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Haşhaş ekimiyle ilgili bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
33 69 158:160
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
33 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Reşat Oğuz ve arkadaşlarının, can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü konusunda bir Genel Görüşme açılmasına dair önergeleri münasebetiyle.
34 10 417:421
34 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Devlet Bakanlarından EKREM KABAY (CUMHURİYET SENATOSU BURDUR ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay'ın, Anadolu Ajansı Genel Müdürüne dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı. (7/735)
34 12 498:500
35 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Gençlik ve Spor Bakanlığı 1978 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
36 29 131:133
36 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : 1978 yılı bütçe kanunu tasarısının 35. maddesiyle ilgili değiştirge önergesi münasebetiyle.
36 31 482:483
37 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : 8 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkındaki kanun adının değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı münasebetiyle.
38 68 132:133
38 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Usul hakkında.
38 72 319
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
39 Söz Alanlar EKREM KABAY (BURDUR) : Milli Savunma Bakanlığı 1979 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
41 36 470:474