E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar EKMEL KAVUR (İZMİR) : Gaziantep Mebusu Cevdet San hakkında yapılmak istenen tahkikat ve muhakemenin devre sonuna bırakılmasına dair Muhtelit Encümen mazbatası münasebetiyle
8 57 323