E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Teklifler DURSUN EROL (KOCAELİ) : 5887 sayılı Harçlar Kanununa 6955 sayılı Kanunla ilâve edilen muvakkat maddesinin tadili hakkında (2/361)
10 17 420:426
11 19 17 68:70
2 Söz Alanlar DURSUN EROL (KOCAELİ) : 5887 sayılı Harçlar Kanununun 6955 sayılı Kanunla muaddel 97. maddesinin tadili ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 17 421
3 Söz Alanlar DURSUN EROL (KOCAELİ) : 1580 sayılı Belediye Kanununun 7078 sayılı Kanunla muaddel yedinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
13 64 374