E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar DURDU MEHMET KASTAL (OSMANİYE) : 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 5’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
8 34 477:478
2 Söz Alanlar DURDU MEHMET KASTAL (OSMANİYE) : 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 11’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
38 42 247:248
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
3 Söz Alanlar DURDU MEHMET KASTAL (OSMANİYE) : Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
38 44 25:26
4 Açıklamalar DURDU MEHMET KASTAL (OSMANİYE) : Çukurova’da yaşanan sel felaketine ilişkin
44 88 1098
5 Söz Alanlar DURDU MEHMET KASTAL (OSMANİYE) : Çukurova’da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklaması
44 88 1098
6 Söz Alanlar DURDU MEHMET KASTAL (OSMANİYE) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
56 36 801:803
7 Söz Alanlar DURDU MEHMET KASTAL (OSMANİYE) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
96 78 401:403
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
8 Söz Alanlar DURDU MEHMET KASTAL (OSMANİYE) : Millî Savunma Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 38 288:290
9 Gündem Dışı Konuşmalar DURDU MEHMET KASTAL (OSMANİYE) : Osmaniye İlinin düşman işgalinden kurtarılışının 80. yıldönümüne ilişkin
71 47 712:713
10 Üyelerle İlgili İşler DURDU MEHMET KASTAL (OSMANİYE) : Çevre Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
85 101 220
11 Önergeler DURDU MEHMET KASTAL (OSMANİYE) : Çevre Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/298)
85 101 220
12 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar DURDU MEHMET KASTAL (OSMANİYE) : Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil'in, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
131 3 35:36
13 Söz Alanlar DURDU MEHMET KASTAL (OSMANİYE) : Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil'in, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
131 3 35:36
14 Söz Alanlar DURDU MEHMET KASTAL (OSMANİYE) : Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
131 3 64:66
15 Söz Alanlar DURDU MEHMET KASTAL (OSMANİYE) : Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun; Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
135 20 518:519
16 Söz Alanlar DURDU MEHMET KASTAL (OSMANİYE) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Çevre ve Orman Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve 2005 Malî Yılı Kesinhesabı ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
141 39 883:885
17 Söz Alanlar DURDU MEHMET KASTAL (OSMANİYE) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
157 107 503:504