E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar DAVUT AKSU (KARS) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 11 arkadaşının; son günlerde ortaöğretim ve öğretmen okullarında meydana gelen olaylar ve bu olaylar karşısında yetkililerin tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88. Millet Meclisi içtüzüğünün 100. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
3 70 329:333
2 Söz Alanlar DAVUT AKSU (KARS) : 1974 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 81 504
3 Söz Alanlar DAVUT AKSU (KARS) : 1975 Yılı Yargıtay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle.
9 43 351:353
4 Söz Alanlar DAVUT AKSU (KARS) : Açıklanan et taban fiyatının yetersiz olduğu ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmediği konusundaki gündem dışı konuşması.
14 42 526:527