E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Teklifler DANYAL AKBEL (İZMİR) : Munzam değerli posta pulları çıkarılmasına dair kanuna ek Kanun teklifi (2/286)
7 35 87
11 36 676
2 Söz Alanlar DANYAL AKBEL (İZMİR) : Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkındaki Kanun münasebetiyle
8 62 447
3 Takrirler (önergeler) DANYAL AKBEL (İZMİR) : Munzam değerli posta pulları çıkarılmasına dair kanun teklifinin geriverilmesine dair (4/172)
11 36 676
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
4 Söz Alanlar DANYAL AKBEL (YOZGAT) : Ordu mensupları ile Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesiyle 4367 sayılı Kanunun 3. maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 49 1289
5 Söz Alanlar DANYAL AKBEL (YOZGAT) : Orta Doğu Teknik Üniversitesinin kuruluş ve hazırlıkları hakkındaki Kanun münasebetiyle
16 29 194:196
6 Söz Alanlar DANYAL AKBEL (YOZGAT) : Münakalât Vekâleti, Devlet Hava Meydanları İşletme Umum Müdürlüğü 1057 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 48 1068.1069