E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (KALKINMA BAKANI) : 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 6’ncı tur görüşmeleri münasebetiyle, Maddeleri münasebetiyle
8 35 717:721 729
2 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (KALKINMA BAKANI) : 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
10 48 842:843 851
3 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (KALKINMA BAKANI) : Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
25 125 45:48
4 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (KALKINMA BAKANI) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
22 113 340:342
5 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (KALKINMA BAKANI) : Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
12 58 860 860:861 861:862 862 865 865 866 867 873
6 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (KALKINMA BAKANI) : Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
3 15 632:634
7 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (KALKINMA BAKANI) : Giresun Milletvekili Adem Tatlı’nın, Doğu Karadeniz Projesi’ne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 2 55:59
8 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (KALKINMA BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Van ilinde meydana gelen depreme ve Kocaeli’de sanayileşmenin yoğunlaşması nedeniyle oluşan çevre kirliliği ve artan kanser vakaları ile Gölcük’teki Azar Deresi’nin ıslah edilmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 12 170:174
9 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (KALKINMA BAKANI) : Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Van ilinde meydana gelen deprem nedeniyle, diğer ülkelerin yardım ve kurtarma ekipleri gönderme tekliflerinin Hükûmet tarafından geri çevrildiğine, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Başbakanın “Yirmi dört saat geç kaldık, başarısız olduk” ve “Gösterilerde hemen organize olan BDP’liler afet günü yardımlarında nerede?” şeklindeki ifadelerine, Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, yapı denetim kurumlarının çalışmalarının denetlenmesine, Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Van ve Erciş’te meydana gelen depremde ölenlere başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar dilediğine ve depreme dayanıklı yapılmayan yapıların can kayıplarına yol açtığına, Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, depremin doğal afet olduğuna ve depremde sıkıntı yaşanmaması için yasalara uygun yapılar yapılmasına, İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, bazı yorumcuların Van depremi konusunda sosyal medyada yapılan yorumlarına ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın, deprem bölgesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini zikretmekten kaçınarak, “Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri de deprem bölgesindeydi” şeklindeki ifadesinin Hükûmet etme anlayışına yakışmadığına, ilişkin açıklamaları dolayısıyla
3 12 170:174 175
10 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (KALKINMA BAKANI) : Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
19 94 158:160 175:177
11 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (KALKINMA BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Bakanlığına ve Başbakana sataşması nedeniyle konuşması
19 94 186:187
12 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (KALKINMA BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Türkmenistan Hükûmeti Arasında Sağlık ve Tıp Endüstrisi Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
14 70 1000:1004 1011:1012 1013
13 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (KALKINMA BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Enerji ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
21 108 336:337
14 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (KALKINMA BAKANI) : 2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
40 54 1129:1130 1131:1132 1133 1137:1138 1141:1142
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
15 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) : Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Millî Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
9 35 31:32
16 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) : Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
20 102 547:548
17 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) : Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
23 119 203:204
18 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) : Hazine Müsteşarlığı: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı: Sermaye Piyasası Kurulu: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 30 380:382
19 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
46 101 489:490
20 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
47 106 236:240 250:252 268:269 282:283
21 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
54 27 398:399
22 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
56 33 300:305 312:313
23 Gündem Dışı Konuşmalar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Malatya Milletvekili M. Mücahit Fındıklı’nın, 5084 sayılı Teşvik Kanunu’nun yürürlük süresinin bazı illerde uzatılma kararına ve İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz’ın, IMF’yle ilişkilerin Türkiye’ye olan etkilerine, ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
59 49 29:33
24 Gündem Dışı Konuşmalar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Tuğrul Yemişci’nin, İzmir İktisat Kongresi’nin 87’nci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
61 62 10:12
25 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Teklifi münasebetiyle
61 64 373:375
26 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Teklifi münasebetiyle
62 66 251
27 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
62 66 274:275
28 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
67 91 498:499 536:537
29 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
68 95 312:313
68 96 594:595
30 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Sayıştay Kanunu Teklifi münasebetiyle
79 7 164:166
31 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) Arasında Türksoya İlave Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
81 17 569:571
32 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in ve Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, ülkemizde uygulanmakta olan tarım politikalarına ilişkin açıklamaları dolayısıyla
84 29 176:179
33 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hayvancılığın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
84 29 176:179
34 Açıklamalar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in ve Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, ülkemizde uygulanmakta olan tarım politikalarına ilişkin açıklamaları dolayısıyla.
84 29 176:179
35 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;3’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
86 33 280:285 296:297
36 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı ve maddeleri münasebetiyle
87 40 663:665 675:676 696:697
37 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
92 63 667:669
38 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
93 65 41:43 156 157:158 160
39 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
94 70 41
40 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Kaçakçılığın Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
94 70 109:110
41 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütünün Kuruluşu Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
94 70 78
42 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
95 72 93:95
43 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
95 72 42
44 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Tasarısı münasebetiyle
96 76 40:41
45 Söz Alanlar CEVDET YILMAZ (BİNGÖL) (DEVLET BAKANI) : Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu’nun, Devlet Planlama Teşkilatının kalkınma politikaları ve çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
96 76 20:21