E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar CEVDET SAN (GAZİANTEP) : Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 51 869
2 Söz Alanlar CEVDET SAN (GAZİANTEP) : Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 51 815
3 Teklifler CEVDET SAN (GAZİANTEP) : Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki 3458 sayılı Kanunun 10. maddesine bir fıkra eklenmesine dair (2/220)
7 75 185
20 41 215
20 42 267:268 270
4 Söz Alanlar CEVDET SAN (GAZİANTEP) : Akaryakıtlardan alınacak Yol Vergisi hakkındaki Kanun münasebetiyle
13 47 782 801:802
5 Söz Alanlar CEVDET SAN (GAZİANTEP) : Karayolları Trafik Kanunu münasebetiyle
17 8 280 282:285 287:288
17 9 306
21 58 64:66 77:79
21 59 113:114
21 60 138:140
6 Teklifler CEVDET SAN (GAZİANTEP) : Nizipli Habeş Böler'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında (2/580)
26 19 279
27 32 285
28 43 304:306