E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar CEVDET OSKAY (MUĞLA) : Son zamanlarda artan, jandarma karakollarında vatandaşlara dayak atılması olayları karşısında tedbir alınması icabettiği konusunda gündem dışı demeci
41 122 581:582
2 Söz Alanlar CEVDET OSKAY (MUĞLA) : Umumi hayata müessir âfetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâ zı maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
43 139 41:43 55
43 141 139