E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Üyelerle İlgili İşler CEVDET KARAKURT (DİYARBAKIR) : İzin verilmesi hakkında
8 25 247
8 28 373
2 Söz Alanlar CEVDET KARAKURT (DİYARBAKIR) : 1985 Malî Yılı Gelir Bütçesi münasebetiyle
11 48 668
3 Söz Alanlar CEVDET KARAKURT (DİYARBAKIR) : Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
23 51 585:589
4 Söz Alanlar CEVDET KARAKURT (DİYARBAKIR) : 1987 Malî Yılı Gelir Bütçesi münasebetiyle
35 50 368:371
5 Üyelerle İlgili İşler CEVDET KARAKURT (DİYARBAKIR) : İzin Verilmesi Hakkında
37 75 454