E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar CEVAT SAYIN (EDİRNE) : Danıştay 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 85 218:219
2 Söz Alanlar CEVAT SAYIN (EDİRNE) : Bayındırlık Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 88 632:633
3 Söz Alanlar CEVAT SAYIN (EDİRNE) : Su ürünleri kanunu tasarısı münasebetiyle
10 37 81:82
4 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CEVAT SAYIN (EDİRNE) : İstanbul Valisinin, sağlık personelinin yapmış olduğu direniş karşısındaki tutum ve davranışına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/450)
10 38 106
13 95 175:176
5 Söz Alanlar CEVAT SAYIN (EDİRNE) : 670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 12. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
10 48 570
6 Söz Alanlar CEVAT SAYIN (EDİRNE) : Bayındırlık Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
11 49 179:180
7 Söz Alanlar CEVAT SAYIN (EDİRNE) : Sayıştay Bütçesi münasebetiyle
11 50 308:309
8 Söz Alanlar CEVAT SAYIN (EDİRNE) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
11 52 502:503
9 Söz Alanlar CEVAT SAYIN (EDİRNE) : Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
11 53 549
10 Söz Alanlar CEVAT SAYIN (EDİRNE) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
11 60 841:842
11 Söz Alanlar CEVAT SAYIN (EDİRNE) : Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluşu, hazırlık ve esasları hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
12 67 165
12 Söz Alanlar CEVAT SAYIN (EDİRNE) : 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında Kanunun 1 ve 3. maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
12 88 566:568
13 Söz Alanlar CEVAT SAYIN (EDİRNE) : Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun 3. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
13 91 16