E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar CEVAT KANPULAT (BALIKESİR) : Balıkesir'de özellikle Gönen ve Manyas'da vukubulan sel felâketi dolayısı ile âcil yardım temenni eden konuşması
24 21 63
2 Söz Alanlar CEVAT KANPULAT (BALIKESİR) : Umumi hayata müessir âfetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
43 139 43