E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : İçişleri Bakanlığı 1947 sayılı bütçesi münasebetiyle sözleri
3 20 324:325
2 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Üçüncü Ordu Müfettişliği 103 Oto Taburu 1. bölük. Erlerinden Tortumlu İsmailoğlu Kemal Bedir'in ölüm cezasına çarptırılmasına dair rapor Münasebetiyle sözleri
5 58 154
3 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Milli Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanuna ek kanun teklifi Münasebetiyle sözleri
6 73 233
4 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : İçişleri Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi Münasebetiyle sözleri
8 25 504:507 525
5 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Ekonomi Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi Münasebetiyle sözleri
8 27 707
6 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'nun, Ankara ile bazı şehirlerde şeker sıkıntısına dair sorusu ve Başbakan Hasan Saka'nın cevabı (6/139)
11 58 313
7 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Ankara ile bazı şehirlerdeşeker sıkıntısına dair olan sorusu münasebetiyle sözleri
11 59 337:338
8 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Belediye Gelirleri Kanunu Münasebetiyle sözleri
12 78 475:476 478:480 482 487:491 493:495 511
12 79 522 528 534:535 539 544 548
9 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Asker ailelerine Yardım fonu olarak İller Bankasında toplanan para hakkında sorusuna İçişleri Bakanı Münir Hüsrev Göle'nin yazılı cevabı (6/169)
12 81 634
12 86 1111:1114
10 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Milletvekilleri seçimi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan Kanun Münasebetiyle sözleri
12 82 712
12 84 885:886
11 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkında kanun Münasebetiyle sözleri
12 84 933:935
12 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Kömür sıkıntısı sebebinin aydınlatılmasına daiı olan soru münasebetiyle sözleri
14 19 120:122
13 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Milli Eğitim Bakanlığı, Ankarave İstanbul Üniversiteleriyle, İstanbul Teknik Üniversitesinin ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1949 yılı bütçeleri Münasebetiyle sözleri
16 52 661
14 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Gelir Vergisi Kanunu Münasebetiyle sözleri
18 65 100 111:113 120:121 123
15 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kamımı Münasebetiyle sözleri
19 92 805
19 93 834:835 882 887 889
16 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : İl İdaresi Kanunu münasebetiyle sözleri
19 97 1148:1150 1155
17 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Ruhsatsız yapıların yıktırılmasına ve 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanununun 13. maddesinin değiştirilmesine dair olan Kanun Münasebetiyle sözleri
20 101 291:292
18 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Memur ve hizmetlilerden mal beyannamesi alınması hakkında kanun Münasebetiyle sözleri
20 106 717
19 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 3. maddesine, bir fıkra eklenmesi hakkında kanun münasebetiyle sözleri
24 44 433 435
20 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı bütçeleri hakkında sözleri
24 52 938:939
21 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Demiryollar ve Limanları İsletme Genel Müdürlüğü, Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü, Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ve Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1950 yılı bütçeleri hakkında siteleri
24 55 1192:1193
22 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Af Kanunu tasarısı Münasebetiyle sözleri
25 69 677:678
23 Söz Alanlar CENAP NUH AKSU (KOCAELİ) : Hayvan Hırsızlığının men'i hakkında kanun Münasebetiyle sözleri
25 70 754:755