E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
1 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Adalet Bakanından CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (CUMHURİYET SENATOSU MARAŞ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap Aksu'nun, Doğu ve Güney Anadolu bölgelerindeki asayiş durumuna dair yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı Sahir Kurutluoğlu ile Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün cevabı (7/50)
4 79 484
5 96 711:715
2 Yazılı Sorular Ve Cevapları / İçişleri Bakanından CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (CUMHURİYET SENATOSU MARAŞ ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap Aksu'nun, Doğu ve Güney Anadolu bölgelerindeki asayiş durumuna dair yazılı sora önergesi ve İçişleri Bakanı Sahir Kurutluoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün cevabı (7/50)
4 79 484
5 96 711:715
3 Söz Alanlar CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : Usul hakkında
5 95 679
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu raporu münasebetiyle
8 27 9:10
5 Söz Alanlar CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : İçişleri Bakanlığı 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
9 37 38:40
6 Söz Alanlar CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : Mahallî seçim kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarıları münasebetiyle
13 92 344:345
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
7 Söz Alanlar CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası münasebetiyle
21 80 145:146
8 Teklifler CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 114. maddesi sonuna iki fıkra eklenmesine dair Cumhuriyet Senatosu 2/135)
21 83 200
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
9 Teklifler CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : Ve 5 Arkadaşı İçtüzüğün 114. maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair (2/135) (S. Sayısı:559)
25 50 418
26 68 692:695
26 70 731:743
26 71 768:772
10 Demeçler Ve Söylevler CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (CUMHURİYET SENATOSU MARAŞ ÜYESİ) : Geçen tutanak hakkında demeci.
30 113 184:185
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
11 Teklifler CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : Ve 5 arkadaşı İçtüzüğün 114. maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair içtüzük teklifi hakkında (2/135) (S. Sayısı: 559 a ek)
32 39 96
35 61 478:490
35 65 660
35 67 709
12 Söz Alanlar CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : 1966 yılı TBMM Bütçesi münasebetiyle
32 39 115:117
13 Söz Alanlar CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : Sayıştay kanunu teklifi münasebetiyle
34 51 405
14 Söz Alanlar CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114. maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair teklifi münasebetiyle
35 61 489:490
15 Demeçler Ve Söylevler CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (CUMHURİYET SENATOSU MARAŞ ÜYESİ) : Maraş Üyesi Cenap Aksu'nun, CENTO'nun Dışişleri Bakanları seviyesinde Ankara'da yapılan toplantıya katılmış bulunan Amerika Dışişleri Bakanına karşı yakışıksız birtakım hareketlere girişildiğini, bunların bir kısmını komünist tahrikleri olabileceğine dair demeci
35 68 718:719
16 Söz Alanlar CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : CENTO'nun Dışişleri Bakanları seviyesinde Ankara'da yapılan toplantıya katılmış bulunan Amerika Dışişleri Bakanına karşı yakışıksız birtakım hareketlere girişildiğine, bunların bir kısmının komünist tahrikleri olabileceğine dair demeci
35 68 718:719
17 Teklifler CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : Ve 5 arkadaşı İçtüzüğün 114. maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair içtüzük teklifi hakkında (2/135) (S. Sayısı: 559 a ek)
36 78 35
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
18 Teklifler CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : Ve 5 arkadaşı Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114. maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair (2/135) (S. Sayısı:559 a ek)
37 3 72:80
19 Söz Alanlar CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : 1967 yılı Cumhuriyet Senatosu Bütçesi münasebetiyle
38 26 306:308
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
20 Söz Alanlar CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : 1968 yılı Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Bütçesi münasebetiyle
45 25 149:151
21 Söz Alanlar CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : 1968 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
45 27 430:431
22 Demeçler Ve Söylevler CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (CUMHURİYET SENATOSU MARAŞ ÜYESİ) : Maraş Üyesi Cenap Aksu'nun; Maraş'ın bir kısım köylerinin altından su çıktığına, bu köylerin tahliyesine başlandığına, bu yerlere Hükümetçe daha ciddî ve âcil yardım yapılması gerektiğine dair demeci
46 44 215:216
23 Söz Alanlar CENAP AKSU (CENAP NUH AKSU) (MARAŞ) : Maraş'ın bir kısım köylerinin altından su çıktığına, bu köylerin tahliyesine başlandığına, bu yerlere Hükümetçe daha ciddî ve âcil yardım yapılması gerektiğine dair demeci
46 44 215:216