E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Millî Savunma 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 32 372:376
27 78 181:182
2 Söz Alanlar CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 33 492
3 Söz Alanlar CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Tarım Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 35 854:855
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
4 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, İstanbul'un bâzı bölgelerine dair yazılı soru önergesi ve Başbakan adına İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı (7/238)
31 22 270
35 65 667:669
5 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, Yunan uyruklu Rumlara dair yazılı soru önergesi ve Başbakan adına İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın cevabı (7/242)
31 25 367
35 63 578:580
6 Söz Alanlar CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : 1966 yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
32 40 312:318
7 Söz Alanlar CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : 1966 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
32 40 254:255
8 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Ulaştırma Bakanından CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : İstanbul Limanındaki kazaya dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/259)
35 64 587
36 93 482:483
9 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Maaşlarına ilâveten ek görev ve vekâlet ücreti alan memurlara dair Başbakandan yazılı sorusu (7/279)
36 89 325
10 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, Güney-Doğunun kalkınmasına dair Başbakandan yazılı sorusu (7/286)
36 94 486
11 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Gümrük Ve Tekel Bakanından CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, Maltepe Sigara Fabrikasına dair Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı sorusu (7/287)
36 94 486
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
12 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, Güney-Doğunun kalkınmasına dair sorusu ve Başbakan Süleyman Demirel'in yazılı cevabı (7/286)
37 1 27:28
13 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Gümrük Ve Tekel Bakanından CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, Maltepe Sigara Fabrikasına dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in yazılı cevabı (7/287)
37 1 29:31
14 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, maaşlarına ilâveten ek görev ve vekâlet ücreti alan memurlara dair Başbakandan sorusuna Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın yazılı cevabı (7/279)
37 7 230
15 Söz Alanlar CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : 1967 yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
38 28 557:563
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
16 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, gıda ve ihtiyaç maddelerine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/360)
44 2 26
17 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, son iki seneki fiyat artışlarına dair sorusu ve Başbakan Süleyman Demirel'in yazılı cevabı (7/362)
44 2 26
18 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, son iki seneki fiyat artışlarına dair sorusu ve Başbakan Süleyman Demirdin yazılı cevabı (7/362)
45 24 105:106
19 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın İktisadi Devlet Teşekküllerine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/434)
45 34 1345
20 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, hazırlanması gerekli bâzı kanunlara dair Başbakandan yazılı sorusu (7/473)
47 62 458
21 Yazılı Sorular Ve Cevapları / İçişleri Bakanından CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, İstanbul'daki asayişsizliğe dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/467)
47 62 457
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
22 Yazılı Sorular Ve Cevapları / İçişleri Bakanından CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, İstanbul'daki asayişsizliğe dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı (7/467)
49 2 38:42
23 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Sanayi Bakanından CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, sermayesi yabancı şirketler tarafından temin edilen montaj sanayiinin tesis sayılarına dair Sanayi Bakanından yazılı sorusu (7/507)
49 18 589
51 36 1013:1014
24 Söz Alanlar CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Özel yüksek okullar hakkındaki Araştırma Komisyonu raporu münasebetiyle
49 18 602:603
49 20 695
49 21 791:793
25 Söz Alanlar CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaildin kaldırılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
49 23 859:860 869
26 Söz Alanlar CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : 1969 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
50 27 358:359
27 Söz Alanlar CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Mîllî Savunma Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
50 28 485:491
28 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, Dışişleri Bakanının dış gezileri ve bahşişlerine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/591)
53 70 610
29 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Ulaştırma Bakanından CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, Denizcilik Bankasına dair Ulaştırma Bakanından yazılı sorusu (7/602)
53 70 611
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
30 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Başbakandan CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın İktisadî Devlet Teşekküllerine dair soru önergesi ve Başbakan Süleyman Demirel'in yazılı cevabı. (7/434)
54 5 306:308
31 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Ulaştırma Bakanından CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, Denizcilik Bankasına dair yazılı soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç'in cevabı (7/602)
54 7 359:361
32 Söz Alanlar CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (İSTANBUL) : Su ürünleri kanun tasarısı münasebetiyle
54 11 455
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
33 Söz Alanlar CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
63 34 26:28
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
34 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Maliye Bakanından CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, emekli işlemlerine dair (7/4)
1 6 78
35 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Maliye Bakanından CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, emekli işlemlerine dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı cevabı (7/4)
4 53 367:368
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
36 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Ulaştırma Bakanından CEMAL YILDIRIM (MEHMET CEMAL YILDIRIM) (CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım'ın, hava meydanlarındaki personele dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'ın yazılı cevabı (7/79)
8 21 107:112