E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar CEMAL YAVUZ (BİNGÖL) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun, Atatürk Orman Çiftliği hakkındaki raporu münasebetiyle
12 45 229:231
2 Söz Alanlar CEMAL YAVUZ (BİNGÖL) : Deprem bölgesinde bilgi edinilmek üzere Anayasanın 88. maddesi gereğince kurulan Meclis Araştırıma Komisyonu raporu münasebetiyle.
17 103 208:212
3 Söz Alanlar CEMAL YAVUZ (BİNGÖL) : Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı bütçeleri münasebetiyle
26 48 8:12
4 Söz Alanlar CEMAL YAVUZ (BİNGÖL) : Tarım Bakanlığı ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı bütçeleri münasebetiyle
26 49 253
5 Söz Alanlar CEMAL YAVUZ (BİNGÖL) : Bayındırlık Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 56 9:11
TEMSİLCİLER MECLİSİ -- 1. Dönem
6 Söz Alanlar CEMAL YAVUZ (TEMSİLCİLER MECLİSİ BİNGÖL İLİ TEMSİLCİSİ) : TC Anayasa tasarısı münasebetiyle
4 53 253:254
KURUCU MECLİS -- 1. Dönem
7 Söz Alanlar CEMAL YAVUZ (KURUCU MECLİS ÜYESİ) : Adalet Bakanlığı 1961 malî yılı bütçesi münasebetiyle
1 3 147:148