E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Takrirler (önergeler) CEMAL TUNCA (DR.) (ANTALYA) : Ve Arkadaşları Ata'türkün çiftliklerini Devlete ihda buyurdukları münasebeti ile Kamutayın samimî hislerinin ve teşekkürlerinin sunulmasına dair
19 75 275
2 Takrirler (önergeler) CEMAL TUNCA (DR.) (ANTALYA) : Ve Arkadaşları Meclisin İkinci Teşrinin birinci pazartesi gününe talikma dair
19 76 316