E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar CEMAL TERCAN (İZMİR) : Bağ-Kur prim borçlarından doğan cezaların affı ve Bağ-kur'a ilişkin
3 28 10:12
2 Söz Alanlar CEMAL TERCAN (İZMİR) : Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 42 483:484 491:492
3 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEMAL TERCAN (İZMİR) : Erzincan depreminde zarar gören vatandaşların borçlarına ve yıkılan işyerlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Erman Şahin'in cevabı (7/123)
10 72 296:298
4 Meclis Araştırması Önergeleri CEMAL TERCAN (İZMİR) : Ve 22 arkadaşının, Esnaf ve sanatkârların sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169)
53 73 242:244
60 104 263:264
5 Meclis Araştırması Önergeleri CEMAL TERCAN (İZMİR) : Ve 22 arkadaşının, Esnaf ve sanatkârların sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169)
58 91 102:130 132:133
6 Söz Alanlar CEMAL TERCAN (İZMİR) : İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 22 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
58 91 124:130
7 Söz Alanlar CEMAL TERCAN (İZMİR) : Yedinci Beş Yıllık (1996-2000)Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
92 141 200:202
8 Gündem Dışı Konuşmalar CEMAL TERCAN (İZMİR) : İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin İzmir'de meydana gelen sel felaketine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
96 25 470
9 Gündem Dışı Konuşmalar CEMAL TERCAN (İZMİR) : 4 Kasım 1995 günü İzmir'de vuku-bulan sel felaketine ilişkin
97 27 69:71
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
10 Söz Alanlar CEMAL TERCAN (İZMİR) : 1979 Yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 60 732
11 Söz Alanlar CEMAL TERCAN (İZMİR) : 1979 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 61 125:126
12 Söz Alanlar CEMAL TERCAN (İZMİR) : Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 arkadaşının, partizan tutum ve davranışları ile Devlet otoritesini zayıflattığı ve kanunlara aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 68 33 40
13 Söz Alanlar CEMAL TERCAN (İZMİR) : 1980 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
15 55 359
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
14 Söz Alanlar CEMAL TERCAN (İZMİR) : İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 sayılı Kanunla değişik geçici 4. maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
14 51 905:906
15 Söz Alanlar CEMAL TERCAN (İZMİR) : Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkadaşının, 31.12.1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46, 47 ve 48. maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri münasebetiyle.
14 53 947:948
16 Söz Alanlar CEMAL TERCAN (İZMİR) : 1976 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
16 65 566:569
17 Söz Alanlar CEMAL TERCAN (İZMİR) : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
21 5 109:110 121:122
18 Söz Alanlar CEMAL TERCAN (İZMİR) : Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu münasebetiyle.
23 33 126:129 139
23 35 187:188 194:195 200 214
19 Söz Alanlar CEMAL TERCAN (İZMİR) : 1977 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
25 54 193:195