E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1 Söz Alanlar CEMAL KOVALI (TOKAT) : Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yersarsıntısından müteessir olan mınta-kalarda zarar görenlere yapılacak yardım hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
30 29 276
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
2 Söz Alanlar CEMAL KOVALI (TOKAT) : Amerikan yardım kredisi ile getirilecek Tarım alet ve Makineleri hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
19 79 23
3 Söz Alanlar CEMAL KOVALI (TOKAT) : Vergi Usul Kanunu münasebetiyle sözleri
19 82 249