E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar CEMAL HAKKI SELEK (İZMİR) : 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 55 512:514
2 Teklifler CEMAL HAKKI SELEK (İZMİR) : Ve Dört Arkadaşı Tarımda kiracılık ve ortakçılık kanunu teklifi (2/314)
7 95 4
3 Teklifler CEMAL HAKKI SELEK (İZMİR) : Ve Dört Arkadaşı Topraksız ve az topraklı köylü ailelerini topraklandırma kanunu teklifi (3/313)
7 95 4
4 Söz Alanlar CEMAL HAKKI SELEK (İZMİR) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 63 494:497
5 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CEMAL HAKKI SELEK (İZMİR) : İzmir Milletvekili Cemal Hakkı Selek'in, Bafa Gölünde tesis olunan dalyanlara ve hukukî mesnetlerine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/362)
16 89 287
6 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CEMAL HAKKI SELEK (İZMİR) : Başbakandan-İzmir Milletvekili Cemal Hakkı Selek'in, Bafa gölünde tesis olunan dalyanlara ve hukukî mesnetlerine dair sorusu ve Başbakan Süleyman Demirel'in yazılı cevabı (7/362)
23 32 671:672
7 Söz Alanlar CEMAL HAKKI SELEK (İZMİR) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle
26 51 488:490
8 Söz Alanlar CEMAL HAKKI SELEK (İZMİR) : Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle
33 53 256:258
9 Söz Alanlar CEMAL HAKKI SELEK (İZMİR) : Turizm Ve Tanıtma Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 59 633:635
10 Söz Alanlar CEMAL HAKKI SELEK (İZMİR) : 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77. maddesinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
35 68 252:253