E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar CEM KOZLU (İSTANBUL) : Bürokrasideki bazı atamalara ilişkin
2 24 573:576 579:580
2 Söz Alanlar CEM KOZLU (İSTANBUL) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
4 40 355:360
3 Üyelerle İlgili İşler CEM KOZLU (İSTANBUL) : İzin Verilmesi Hakkında
19 14 13
27 56 359
38 125 194:195
4 Önergeler CEM KOZLU (İSTANBUL) : Dışişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/123)
27 57 449
5 Üyelerle İlgili İşler CEM KOZLU (İSTANBUL) : Dışişleri Komisyonu üyeliğinden Çekilmesi
27 57 449
6 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEM KOZLU (İSTANBUL) : Burdur Gölünün Isparta İli Sınırlarına yapılacak havaalanı inşaatına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in cevabı (7/3213)
48 46 234:235
7 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEM KOZLU (İSTANBUL) : Ümraniye-Hekimbaşı çöplüğüne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin cevabı (7/3928)
67 11 186
8 Üyelerle İlgili İşler CEM KOZLU (İSTANBUL) : Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
68 18 273
9 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEM KOZLU (İSTANBUL) : Güneydoğu'da görev yapan öğretmenlere silah dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın cevabı (7/5264)
70 29 397:398
10 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEM KOZLU (İSTANBUL) : KDV oranlarındaki son düzenlemelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nm cevabı (7/6278)
84 100 414:415
11 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEM KOZLU (İSTANBUL) : Son bir hafta içerisinde düşen askerî uçaklara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın cevabı (7/6277)
84 100 412:414
12 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEM KOZLU (İSTANBUL) : Havaş'ın özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in cevabı (7/6373)
86 113 537
13 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEM KOZLU (İSTANBUL) : Ders geçme ve kredi sistemine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın cevabı (7/6778)
92 142 386:388
14 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEM KOZLU (İSTANBUL) : Liselerde uyuşturucu kullanımına karşı alınan tedbirlereilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'ın cevabı(7/7295)
95 19 512:514
15 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEM KOZLU (İSTANBUL) : İstanbul'da uyuşturucu kullanımına karşı yapılan denetimlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan'ın cevabı (7/7298)
97 27 124:125
16 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEM KOZLU (İSTANBUL) : Okul servislerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'ın cevabı (7/7297)
98 32 63:64
17 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEM KOZLU (İSTANBUL) : Orta öğretimde uygulanan yeni sisteme ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'm cevabı (7/7251)
98 41 386:389
18 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CEM KOZLU (İSTANBUL) : Ders kitaplarınla ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'ın cevabı (7/7296)
98 42 411:413