E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Adıyaman'ın, ülke ekonomisine katkılarına ve İskân edilemeyen ailelere ilişkin
2 32 696:697
2 Söz Alanlar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Millî Eğitim Bakanlığı, bağlı kuruluşları ve üniversiteler ile Kültür Bakanlığı;1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
4 42 260:262
3 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Güneydoğu Birlik Genel Müdürünün göreve başlatılmamasının nedenine ve bu Bırlık'te işine son verilenlere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in cevabı (7/1050)
10 88 117:118
4 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Sağlık mensupları ile öğretmenlerin ücretlerine artış yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün cevabı (7/1068)
11 1 67:69
5 Gündem Dışı Konuşmalar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa İllerindeki antepfıstığı üreticilerinin sorunlarına ilişkin
11 4 259:260
6 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : İçel-Anamur-Anıtlı Köyü Alan İlkokulunda yaşanan bayrak yırtma ve Atatürk büstünü kırma eylemine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın cevabı (7/1359)
13 13 175:176
7 Söz Alanlar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Başbakanlık 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 199S Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 29 134:136
8 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Buğdaya uygulanan gümrük fon miktarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'nin cevabı (7/1662)
18 42 363:364
9 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Şanlıurfa-Hilvan Kaymakamının konutuna silâhlı saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in cevabı (7/1778)
19 45 108:110
10 Gündem Dışı Konuşmalar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Adıyaman'da son zamanlarda yaşanmakta olan sağl ık sorunlarına ilişkin
19 47 204:206
11 Gündem Dışı Konuşmalar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Adıyaman İlinde hızla gelişen dış göç ve oluşturduğu nüfus artışı sonrasında gelişen ekonomik ve sosyal sorunlara ilişkin
20 56 325:326
12 Söz Alanlar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Adıyaman İlinde hızla gelişen dışgöç ve oluşturduğu nüfus artışı sonrasında gelişen ekonomik ve sosyal sorunlara ilişkin
20 56 325:326
13 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : TEDAŞ'ta çalışan bazı personelin geçici görevle değişik illere atanacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan'ın cevabı (7/1922)
20 57 458:459
14 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Antalya'da sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemi sırasında bir vatandaşın polis uygulamaları sonucu öldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in cevabı (7/2118)
24 75 131:133
15 Söz Alanlar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hâkkında Kanun Teklifinin (2/467) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
25 83 204:205
16 Gündem Dışı Konuşmalar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Refahyol hükümetinin uygulamalarına ilişkin
25 85 290:291
17 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Adıyaman-Besni İlçesindeki güçsüzler yurdunun bir bölümünün vakfa kiraya verildiği iddiasına, Personel atamalarına, İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Sacit Günbey'in cevabı (7/2390. 2395)
26 92 269:273
18 Söz Alanlar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 36. Maddesinin Bir Bendinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç'ın 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonları raporları münasebetiyle
26 93 351:352 360:361 367:368
19 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Milletvekili lojmanlarına ücretsiz olarak dağıtılan bazı gazetelere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemlı'nın cevabı (7/2757)
27 95 110:111
20 Söz Alanlar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve işletilmesine ilişkin Kanun ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
29 105 50:51
21 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Adıyaman'daki briket üreticilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2856)
29 111 529:530
22 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Nemrut Dağındaki tarihî eserlere ve Kâhta'da düzenlenen festivale ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Turizm Bakanı Vekili Bahattin Şeker'in Cevabı (7/2855)
30 112 66:67
23 Söz Alanlar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Yüksek Öğretim Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlara münasebetiyle
30 118 363:364
24 Söz Alanlar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun; Yüksek öğretim Kanununa bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
32 134 596:598
25 Söz Alanlar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 16 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 9. Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Önerisi ve İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem ve 66 Arkadaşının; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde ve İki Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 2. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem ve 65 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 9. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 10 Arkadaşının; Millî Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim. Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
33 135 120:123
26 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Adıyaman İli Merkez ilçe Belediye Başkanlığında çalışan bazı personele ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/3219)
34 1 208:209
27 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Adıyaman Belediyesinde görevli bir memurun basın kuruluşlarında ek iş yaptığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/3534)
36 12 104:105
28 Söz Alanlar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Hazine Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1998 Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 30 225:227
29 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : TPAO Genel Müdürlüğünce açılan güvenlik görevlisi sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasına, TPAO'ya güvenlik görevlisi olarak alınan personele İlişkin soruları ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in cevabı (7/4070,4163)
43 45 239:243
30 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : TPAO'ya güvenlik görevlisi alımı sınavında usulsüzlük iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ercümer'in cevabı (7/4166)
45 54 147:149
31 Gündem Dışı Konuşmalar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin
48 67 17:18
32 Gündem Dışı Konuşmalar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Hükümetin personel politikasına ilişkin
52 91 387:388
33 Gündem Dışı Konuşmalar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılmakta olan özelleştirmelere ilişkin
55 105 238:240
34 Meclis Araştırması Önergeleri CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Ve 20 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan bazı kamu yatırımlarının özelleştirilmesi sonucu bu bölgedeki illerde ortaya çıkan ıssızlık ve bunun getirdiği sorunlar ile istihdamın geliştirilmesi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/281)
60 129 402:404
35 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : TEAŞ Genel Müdürlüğü Sağlık Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in cevabı (7/5840)
62 1 453:455
36 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : TEDAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe, TEDAŞ'ın Marmaris II. Elektrik Şebekesi ihalesini kazanan firmanın sahte teminat mektubu verdiği iddialarına, ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in cevabı (7/5800,5801)
62 1 355:364
37 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : TEDAŞ'ta açılan iş ihalesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in cevabı (7/5839)
62 1 453:458
38 Gündem Dışı Konuşmalar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününe ilişkin
63 2 16:17
39 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : Nemrut Dağı, Arsemia Ören Yen, Eski Kahta Kalesinin bulunduğu alanlara ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay'ın cevabı (7/6617)
69 41 47:49
40 Söz Alanlar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı,Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü;1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
3 39 727:729
41 Söz Alanlar CELAL TOPKAN (ADIYAMAN) : 625 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Say ılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Milli Eğitim, Kültür. Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
36 14 206:208