E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar CELAL OTMAN (ÇANKIRI) : Muamele Vergisi Kanununun 9. Maddesinin Değişik 12. Fıkra sının (A) Bendinin Değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 17 351
2 Söz Alanlar CELAL OTMAN (ÇANKIRI) : Ankara Mezbahasının sıhhi ve teknik ihtiyaçları hakkında alınması gereken tedbirlere dair sorusu münasebetiyle
2 6 104:105
3 Söz Alanlar CELAL OTMAN (ÇANKIRI) : Koruyucu tabipler ile bulaşıcı hastalıklara karşı köylülerimizin sağlık durumlarının ıslahı için ne düşünüldü ğü hakkındaki sorusu münasebetiyle
2 6 100:103
4 Söz Alanlar CELAL OTMAN (ÇANKIRI) : Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 51 858
5 Söz Alanlar CELAL OTMAN (ÇANKIRI) : Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 51 828
6 Söz Alanlar CELAL OTMAN (ÇANKIRI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 52 958
7 Söz Alanlar CELAL OTMAN (ÇANKIRI) : Difteri aşısının mecburi olarak tatbik edilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
12 29 224:225
8 Söz Alanlar CELAL OTMAN (ÇANKIRI) : Mîllî Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 yılı bütçeleri münasebetiyle
13 49 974
9 Söz Alanlar CELAL OTMAN (ÇANKIRI) : Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
18 19 336
10 Söz Alanlar CELAL OTMAN (ÇANKIRI) : 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
20 36 23:24
11 Söz Alanlar CELAL OTMAN (ÇANKIRI) : Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu münasebetiyle
22 77 55:56
12 Söz Alanlar CELAL OTMAN (ÇANKIRI) : Adlî Tıp Müessesesi Kanunu münasebetiyle
24 102 248:249 260 271:272
13 Söz Alanlar CELAL OTMAN (ÇANKIRI) : Eczacılar ve eczaneler hakkındaki Kanun münasebetiyle
25 9 417
25 10 448
25 11 481
26 12 15 18 23:24
14 Söz Alanlar CELAL OTMAN (ÇANKIRI) : İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 4348 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 5. maddesinin tadili hakkındaki Kanun müna vebetiyle
28 39 123:124
15 Söz Alanlar CELAL OTMAN (ÇANKIRI) : «Devlet Malzeme Ofisi» kurulması hakkındaki Kanun münasebetiyle
29 64 786