E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 19 531:532
2 Söz Alanlar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
5 21 64:65
3 Gündem Dışı Konuşmalar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Ahıska Türklerinin ana yurtlarından sürgün edilişinin 63’üncü yıl dönümüne ilişkin
5 21 15:16
4 Söz Alanlar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Adalet Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Telekomünikasyon Kurumu, Denizcilik Müsteşarlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi münasebetiyle
9 36 222:223
5 Söz Alanlar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
11 43 83:84
6 Söz Alanlar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı) münasebetiyle
11 46 519:520
7 Gündem Dışı Konuşmalar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin
21 109 597:598
8 Söz Alanlar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı münasebetiyle
33 26 681:682
9 Söz Alanlar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Millî Savunma Bakanlığı: Savunma Sanayii Müsteşarlığı: İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü: Jandarma Genel Komutanlığı: Sahil Güvenlik Komutanlığı: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 31 623:624
10 Gündem Dışı Konuşmalar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Türk dünyasının millî şairi Azerbaycanlı Bahtiyar Vahapzade’nin vefatına ilişkin
39 60 986:988
11 Söz Alanlar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı münasebetiyle
50 4 428:430 432:433
12 Gündem Dışı Konuşmalar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Azerbaycan’ın bağımsızlık yıl dönümüne ilişkin
50 7 685:686
13 Söz Alanlar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
54 25 71:72
14 Söz Alanlar CELAL ERBAY (DÜZCE) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6’ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
56 34 469:470
15 Söz Alanlar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
66 86 566
16 Söz Alanlar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Tasarıları münasebetiyle
73 125 552:553
17 Söz Alanlar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Sürgünde yaşamakta olan Ahıska Türklerine ilişkin açıklaması
84 29 175
18 Açıklamalar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Sürgünde yaşamakta olan Ahıska Türklerine ilişkin
84 29 175
19 Söz Alanlar CELAL ERBAY (DÜZCE) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;7’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
86 35 619:620
20 Söz Alanlar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle
89 50 583:584
21 Söz Alanlar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Düzce ilinin bu Hükûmet döneminde en çok ilgi gösterilen illerin başında geldiğine ilişkin açıklaması
97 83 634
22 Açıklamalar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Düzce ilinin bu Hükûmet döneminde en çok ilgi gösterilen illerin başında geldiğine ilişkin
97 83 634
23 Söz Alanlar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Düzce iline yapılan yatırımlara ve hizmetlere ilişkin gündem dışı konuşması
99 88 21:22
24 Gündem Dışı Konuşmalar CELAL ERBAY (DÜZCE) : Azerbaycan Hocalı katliamına ilişkin gündem dışı konuşması
94 70 19:20