E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar CELAL DORA (ELAZIĞ) : Millî Müdafaa Vekâleti 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 45 520 541 544
2 Takrirler (önergeler) CELAL DORA (ELAZIĞ) : Yurdumuzun ve istiklâlimizin koruyucusu Şanlı ve Kahraman Ordumuza Türkiye Büyük Millet Meclisinin güven, selâm ve muhabbetlerinin iblâğına dair (4/102)
7 44 734:735
3 Söz Alanlar CELAL DORA (ELAZIĞ) : Milli Müdafaa Vekâleti 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 44 706 714 719:721 723 725 729
4 Söz Alanlar CELAL DORA (ELAZIĞ) : Millî Müdafa Vekâleti 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle
12 46 401
5 Teklifler CELAL DORA (ELAZIĞ) : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme İktisadı (İdaresi) Enstitüsü mezunlarından, Devlet memuru bulunanların sonradan memuriyete intisabedeceklerin kıdemleri hakkında (2/438)
13 55 102