E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar CELAL ARSLAN (SAMSUN) : 10 Temmuz 1953 tarih ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 7. Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle.
44 16 358