E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar CELAL ADAN (İSTANBUL) : 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 8’inci tur görüşmeleri münasebetiyle, Maddeleri münasebetiyle
8 36 919:922
2 Söz Alanlar CELAL ADAN (İSTANBUL) : Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
12 57 688:692
3 Söz Alanlar CELAL ADAN (İSTANBUL) : Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
14 67 384:385
4 Söz Alanlar CELAL ADAN (İSTANBUL) : İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
17 84 751:753
5 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar CELAL ADAN (İSTANBUL) : Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
4 22 1051:1052
6 Söz Alanlar CELAL ADAN (İSTANBUL) : Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
20 101 280:281
7 Söz Alanlar CELAL ADAN (İSTANBUL) : Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
24 124 853:855
8 Söz Alanlar CELAL ADAN (İSTANBUL) : Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
26 128 71:73
9 Söz Alanlar CELAL ADAN (İSTANBUL) : 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 9’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
38 41 39:42
10 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri CELAL ADAN (İSTANBUL) : Ve 19 milletvekilinin, İstanbul esnaf ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/389), - Okunması
32 15 179:180
11 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan CELAL ADAN (İSTANBUL) : İstanbul'da TOKİ tarafından yapılan binalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8735)
28 132 1641:1644
12 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanından CELAL ADAN (İSTANBUL) : Hileli gıda nedeniyle ceza alan ve teşhir edilen firmalara ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/8780)
28 132 1707:1726
13 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan CELAL ADAN (İSTANBUL) : 30’uncu Yaz Olimpiyatları'nda sporcular dışında görev alacak kişilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/8736)
31 12 631:633
14 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakan Yardımcılarından CELAL ADAN (İSTANBUL) : İstanbul’da bağlı kurumlarda çalışan personele ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/25198)
56 137 1345:1358
15 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından CELAL ADAN (İSTANBUL) : 2002-2011 yılları arasında İstanbul'da açılan ve kapanan işyeri sayısına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/8762)
29 1 790:791
16 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından CELAL ADAN (İSTANBUL) : İstanbul’da yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/25333)
57 138 197:202
17 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından CELAL ADAN (İSTANBUL) : Soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/26720)
56 137 1376:1379
18 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından CELAL ADAN (İSTANBUL) : İstanbul’da yapılan denetimlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/23953)
54 126 946:947
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
19 Söz Alanlar CELAL ADAN (İSTANBUL) : Bazı Suç ve Cezaların Affına İlişkin Kanun Tasarısı ve Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, Bursa Milletvekili Teoman Özalp ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Diyarbakır Milletvekili Abdulbaki Erdoğmuş ve 2 Arkadaşının, Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Kütahya Milletvekili Seydi Karakuş ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 40 Arkadaşının, Çorum Milletvekili Melek Denli Karaca'nın, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin, Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş'ın, Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak'ın, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 15 Arkadaşının, Yüksek Öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine ve Aynı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifleri ve Anayasa ve Millî Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
12 59 358:359
20 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : Malatya Barosuna kayıtlı karıkoca avukatın evine güvenlik güçlerince yasalara aykırı bir şekilde baskın düzenlendiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/502)
13 2 330:331
21 Söz Alanlar CELAL ADAN (İSTANBUL) : Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
33 98 264:267
22 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : Şanlıurfa'da düzenlenen at yarışlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/2361)
42 11 464:466
23 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : Tarım ve Kredi Kooperatiflerinde soruşturma yapılmaksızın feshedilen bir yöneticiye ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/2399)
42 11 469:471
24 Söz Alanlar CELAL ADAN (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili Ali Coşkun ve 31 arkadaşının, bankalar ve bankacılık sektörü, DYP Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile 21 arkadaşının, Mevduat Sigorta Fonuna devredilen bankalar ve bankacılık sektörü konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
43 12 46:49
25 Söz Alanlar CELAL ADAN (İSTANBUL) : Kültür Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, İçişleri Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
50 33 17:21
26 Söz Alanlar CELAL ADAN (İSTANBUL) : 4389 sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
63 100 301:302
27 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : Deniz kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (7/4415)
67 122 679:684
28 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : Balıkçılık sektörünün sorunlarına, ilişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/4416)
67 122 671:678
29 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : Türkiye Gübre Fabrikalarının açtığı ihaleye, ilişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/4414)
67 122 671:678
30 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : İstanbul Bayrampaşa Cezaevinin yerinin değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/4540)
69 129 553:555
31 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : Ziraat Bankası tarafından verilen kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4417)
69 129 215:218
32 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : Arnavutluk-Makedonya gerginliğine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/4479)
69 129 359:360
33 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödemelerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/4777)
75 18 215:217
34 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : Et tüketimine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/5024)
75 22 767:769
35 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : Canlı hayvan ve toptan et piyasasında uygulanan KDV oranlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/5023)
76 24 136:137
36 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : İstanbul'daki taksi sürücülerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (7/4994)
76 25 181:182
37 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : İstanbul Teknik Üniversitesine ait bir araziye ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/4995)
76 25 182:183
38 Söz Alanlar CELAL ADAN (İSTANBUL) : Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Mehmet Âkif Ersoy'un ölümünün altmışbeşinci yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
81 43 13
39 Söz Alanlar CELAL ADAN (İSTANBUL) : Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
82 48 239:240
40 Söz Alanlar CELAL ADAN (İSTANBUL) : Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
83 50 81:83
41 Gündem Dışı Konuşmalar CELAL ADAN (İSTANBUL) : Kredi kartı borçlularına ödeme kolaylığı getirilmesine ilişkin
83 53 638:639
42 Meclis Araştırması Önergeleri CELAL ADAN (İSTANBUL) : Ve 22 arkadaşının, Boğaz köprüleri, bağlantı ve çevre yolları üzerindeki viyadüklerin dayanıklılık durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255)
85 63 517:518
43 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : Altı Nokta Körler Derneği hizmet binasının tahsisinin sona ermesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı (7/6002)
88 72 422:423
44 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL ADAN (İSTANBUL) : Kamu bankalarınca medya kuruluşlarına verilen kredilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1006) ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın cevabı
88 73 507:516
45 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : Şehir içindeki sanayi tesislerine İstanbul-Kağıthane'deki patlamaya ve LPG istasyonlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın cevabı (7/6117)
90 79 292:295
46 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : Tapulu arazileri orman arazisi kapsamında değerlendirilenlerin mağduriyetine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nami Çağan'ın cevabı (7/6234)
90 80 470:472
47 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : Turizm belgeli tesislerin su, atık su ve elektrik tarifelerine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Mustafa Taşar'ın cevabı (7/6489)
91 82 232:234
48 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait vakıfların kira bedellerine, İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nejat Arseven'in cevabı (7/7166)
96 104 260:267
49 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : İstanbul Boğazında yolcu taşıyan teknelerin kontrolüne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu'nun cevabı (7/7797)
100 120 771:775
50 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CELAL ADAN (İSTANBUL) : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre çıkarılması gereken yönetmeliğe ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun cevabı (7/7801)
101 121 110:111