E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Usul hakkında
2 25 625:626
2 Gündem Dışı Konuşmalar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Yapılan ilk cumhurbaşkanlığı seçimi ve bağımsızlık referandumunu izlemek üzere TBMM'yi temsilen gözlemci statüsüyle Özbekistan'a giden heyetin tespitlerine ilişkin
2 26 667:668
3 Meclis Soruşturması Önergeleri CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Ve 51 arkadaşının, 30 Ekim 1989 günlü Resmî Gazetede yayımlanan 89/14657 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararını uygulamaya devam etmek suretiyle Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/4)
4 40 334:336
4 44 623:642
4 Gündem Dışı Konuşmalar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı, Yukarı Karabağ sorunu ve doğabilecek sonuçların Türk âlemi ile alınması gereken tedbirlere ilişkin
4 41 403:405
5 Söz Alanlar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
6 50 182
6 Söz Alanlar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Sahil Güvenlik Komutanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
8 59 280:286
7 Söz Alanlar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının DYP Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan,Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve SHP Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Kafkasya Bölgesinde meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak ve alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri üzerine Genel Kurulun 7.10.1992 tarihli ve 12. Birleşimde açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
19 14 16:21
8 Söz Alanlar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : İçişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991Malî Yılı Kesinhesabı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
25 44 22:30
9 Önergeler CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal Bölgesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95)
29 68 373:375
10 Söz Alanlar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
32 80 68:69
11 Söz Alanlar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyon Raporu münasebetiyle
32 80 59:62
12 Gündem Dışı Konuşmalar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Emniyet teşkilatı mensuplarına verilen tazminat ve özlük haklarına ilişkin
32 82 420:422
13 Söz Alanlar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
34 92 210:212
14 Söz Alanlar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Anavatan Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Ermenistan'ın Azerbaycan'a giriştiği saldırılar; Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Hükümetin Azerbaycan ve Bosna-Hersek'e yönelik olarak uyguladığı dış politikalar ve Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saldırıları konusunda Genel Kurulun 13.4,1993 tarihli 90. Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
34 95 377:380
15 Gündem Dışı Konuşmalar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Kıbrıs Barış Harekâtının 19. yıl dönümüne ilişkin
38 129 462:464
16 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Ordu'da Merkez Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin cevabı (7/1258)
39 2 493:494
17 Söz Alanlar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 43 571:572
18 Söz Alanlar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Yargıtay Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 44 714
19 Söz Alanlar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Milli Eğitim Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile, Üniversiteler1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçesi ve 1992 Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 51 91
20 Söz Alanlar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Usul hakkında
56 83 143
21 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Kamulaştırma bedellerinin ödenmesinin geciktirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın cevabı (7/3857)
56 84 262:263
22 Üyelerle İlgili İşler CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : İzin Verilmesi Hakkında
58 95 467
23 Üyelerle İlgili İşler CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) :
58 95 467
24 Meclis Araştırması Önergeleri CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Ve 46 arkadaşının, Faaliyetleri durdurulan bankaların uygulamalarının ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi(10/177)
59 96 18:20
25 Gündem Dışı Konuşmalar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Bankacılık sektöründe son günlerde yaşanan krize ilişkin
60 102 29:31
26 Gündem Dışı Konuşmalar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Emniyet:mensuplarının tazminatlarına ilişkin
62 112 61:62
27 Önergeler CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/364)
70 30 416:417
28 Üyelerle İlgili İşler CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
70 30 416:417
29 Gündem Dışı Konuşmalar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Demokratik rejimi ve devletin varlığını zaafa uğratmak isteyen bazı gizli güçlerin bulunduğu iddialarına ilişkin
73 48 376:379
30 Söz Alanlar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 53 418
31 Önergeler CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : (6/957) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin (4/434)
82 91 330
32 Gündem Dışı Konuşmalar CAVİT ŞADİ PEHLİVANOĞLU (ORDU) : Doğu Karadeniz Bölgesindeki illere yapılan ekonomik yatırımlara ilişkin
87 114 6:8