E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar CANAN KALSIN (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
3 12 258:259
2 Söz Alanlar CANAN KALSIN (İSTANBUL) : İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
3 15 518:519
3 Söz Alanlar CANAN KALSIN (İSTANBUL) : 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2007 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
37 38 71:72
4 Söz Alanlar CANAN KALSIN (İSTANBUL) : Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanun Teklifleri münasebetiyle
40 62 142:143
5 Gündem Dışı Konuşmalar CANAN KALSIN (İSTANBUL) : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Türkiye konusuna ilişkin
50 6 567:568
6 İstifalar CANAN KALSIN (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili Canan Kalsın'ın Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/152)
50 7 691
7 Tezkereler CANAN KALSIN (İSTANBUL) : Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin (3/973)
50 7 697:698
8 Seçimler CANAN KALSIN (İSTANBUL) : Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nunda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim
53 24 787
58 44 509
60 61 827:828
71 114 507
9 Söz Alanlar CANAN KALSIN (İSTANBUL) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 5’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
56 34 408:409
10 Raporlar CANAN KALSIN (İSTANBUL) : Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2007 Yılı Denetimine İlişkin (Sayı: 0768)
61 64 380
11 Söz Alanlar CANAN KALSIN (İSTANBUL) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
66 85 254:256
12 Söz Alanlar CANAN KALSIN (İSTANBUL) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;11’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
87 37 30:31