E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı münasebetiyle
11 53 813:816 832
2 Söz Alanlar / Açıklamalar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
23 120 575:576
3 Söz Alanlar / Açıklamalar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, kendisinin yanlış bilgi verdiğini ileri sürmesine ilişkin açıklaması
23 119 337
4 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle
23 119 323:326
5 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 156 sıra sayılı Komisyon Raporu’nun eksik olduğuna ilişkin açıklaması münasebetiyle konuşması
12 59 1057:1058 1059
6 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirmesi Hakkında İçtüzük Teklifi münasebetiyle
13 61 227:231
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
7 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) (ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
2 6 476:477 478 479
2 7 546
8 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) (ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
13 59 691:696 697 759 787 816
9 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
13 59 701
10 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) (ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI) : Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
24 129 689
11 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanun Teklifleri münasebetiyle
39 55 301 302:303
39 56 508 521
40 62 141
12 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
51 10 442:443
13 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle
62 68 880 897:898
14 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
65 81 481:484
15 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
66 88 892:898 920:921
16 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Konya Milletvekili Atilla Kart’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması
67 90 386
17 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
67 90 358:362 374
67 91 536
67 93 744
18 Açıklamalar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, sözlerini yanlış yorumladığına ilişkin
67 93 698
19 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
68 94 82:83 133:137 161
68 95 312
68 96 619:624 640
68 97 715 751:752 817 842:846 853
20 Açıklamalar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, kendisinin yazdığı kitaptan bir paragrafı okuyup ondan önceki ve sonraki paragrafları okumayarak Genel Kurulu yanlış bilgilendirdiğine ilişkin
68 94 173:174
21 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
68 95 284:286
68 96 650:651
22 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
68 97 680:683
23 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
69 100 75:81
69 101 191 210:212
69 103 525 531 554 609:611
24 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın şahsına sataşması nedeniyle
83 27 801:803
25 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usûlleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
97 80 111:112 128
97 81 355 380 449
97 82 544 581:582 597
26 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu Tasarısı münasebetiyle
98 86 676:682 736
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
27 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Anayasa Komisyonları raporları münasebetiyle
1 8 264:269 271
28 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
1 10 355:356
29 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 4774 Sayılı Kanunun bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi münasebetiyle
2 14 17:18 23
30 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : 2003 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Üretimini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
2 16 152:153
31 Gündem Dışı Konuşmalar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesine ilişkin
5 34 128:129
32 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının altı ay süreyle Türkiye'de bulunmasına ve muharip unsurların Türkiye dışına intikalleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresiyle ilgili Anayasanın 92. maddesindeki koşulların oluşup oluşmadığı ve anılan tezkerenin görüşülmesine yer olup olmadığı hakkında
6 39 128:131
33 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Bütçesi Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
9 53 75:78
34 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
11 59 61 75 92:93
35 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
11 65 637:642 651:653
36 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Avrupa Birliği ile İlişkiler Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
12 66 37:38
37 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 19.6.2003 Tarihli ve 4903 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
22 106 63:65
38 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : 15.5.2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
23 109 374
39 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 4.4.2003 Tarihli ve 4841 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 110 74:77 121
25 112 49
40 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 30 82:85
41 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları münasebetiyle
41 55 459:460 476:478 488 508:509 513
42 56 36
42 60 639
57 116 284 324 334
42 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz, Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 193 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
48 83 87:91 119
48 86 291
43 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Anayasa Komisyonları Raporları münasebetiyle
50 92 98
44 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Başbakanlık 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 36 9:12
45 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile 193 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
85 101 232:237 240:241
85 104 759
46 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
89 117 102:104
47 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
90 122 199:204 215:217 227:228 244:245 249:250 252:253 255:256
48 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile 219 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu Yıldırım haklarında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
96 11 311:312
49 Gündem Dışı Konuşmalar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Dünya Çevre Günü münasebetiyle, çevrenin ve doğanın korunmasının önemi ile bu konuda yapılan çalışmalarda gelinen noktaya ilişkin
122 111 168:170
50 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, Grup Başkanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Muzaffer Remzi Kurtulmuşoğlu ile 354 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
156 102 358
157 105 202
51 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : 10.5.2007 Tarihli ve 5660 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
159 115 486:488
160 118 210:211
52 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanunların bir maddesinin aynen kabulü için Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alması gerektiği, bunun altında oy alan maddenin kabul edildiğinin ifade edilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu hakkında
160 118 199:200
53 Söz Alanlar BURHAN KUZU (İSTANBUL) : Ankara Milletvekili Haluk İpek ve 4 Milletvekilinin; Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
161 120 223