E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Askerî Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
2 19 265:266
2 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Kültür Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî Eğitim Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve YÖK ve Üniversiteler 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 25 642:644
3 Gündem Dışı Konuşmalar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Denizli'de yaşanan tekstil krizine İlişkin
6 36 532:533
4 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, 22.6.1965 Tarihli ve 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Ek Bir Madde Eklenmesiyle İlgili Kanun Teklifi ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İsmail Köse'nin, Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair ve 22.6.1965 Tarihli ve 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Ek Bir Madde Eklenmesiyle İlgili Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
7 37 81:82
5 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Çıkar Amaçlı Suç örgütleriyle Mücadele Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
7 40 420:424
6 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ve 4 Ağustos 1999 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesine İlişkin DSP, MHP ve ANAP Grupların müşterek önerisi münasebetiyle
8 44 394:397
7 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 47 arkadaşının, bazı bölgelerimizde meydana gelen deprem sonrası yapıları çalışmaların incelenerek eksikliklerin ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 33 arkadaşının, bazı bölgelerimizde meydana gelen deprem sonrası eksikliklerin araştırılarak bundan sonra olabilecek afetlere karşı alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 20 arkadaşının, son deprem felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, deprem felaketinin zararlarını ortadan kaldırmak için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla, Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan ve Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin bütün boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
11 55 126:128
8 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Bazı Suç ve Cezaların Affına İlişkin Kanun Tasarısı ve Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, Bursa Milletvekili Teoman Özalp ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Diyarbakır Milletvekili Abdulbaki Erdoğmuş ve 2 Arkadaşının, Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Kütahya Milletvekili Seydi Karakuş ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 40 Arkadaşının, Çorum Milletvekili Melek Denli Karaca'nın, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin, Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş'ın, Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak'ın, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 15 Arkadaşının; Yüksek Öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine ve Aynı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanın Teklifleri ve Anayasa ve Millî Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
12 59 338:342
9 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasındaki Hazar-Geçişli Türkmenistan-Türk iye Avrupa Gaz Boru Hattı Projesinin (HGB) İfası ve Türkmenistan'dan Türkiye Cumhuriyetine Doğalgaz Satışına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 14 229:230
10 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 21 48:52
11 Önergeler BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 Eylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/23) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/76)
19 33 258:261
12 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Yedi İlde Büyükşchır Belediyesi Kurulması Hakkında 9 hylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I. Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/23) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
19 33 259:260
13 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
20 36 99:101
14 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
21 38 121
15 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Dışişleri Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çevre Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 40 376:377
16 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Adalet Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Orman Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 42 689:692
17 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinde Bunlardan Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Gidilmesi Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
23 50 433:436
18 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
26 58 359:362
19 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
27 62 163:165
20 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile 251 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 69. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile 243 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 86. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 399 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
29 73 322:326 349:351
21 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
35 109 155:156
22 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Fazilet Partisi Genel Başkanı ve Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan ve 35 arkadaşının, uyguladığı yanlış politikalarla tarım sektörünün olumsuz yönde etkilenmesine neden olduğu iddiasıyla Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
36 114 43:46
23 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilât, Görev ve Yetkilerine İlişkin Konularla Kamu Personeli Arasındaki Ücret Dengesizliklerinin Giderilmesi ve Kamu Malî Yönetiminde Disiplinin Sağlanması İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
38 121 215:217
24 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Türkiye'de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
40 123 76
25 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Van Milletvekili Kâmran İnan'ın, sözde Ermeni soykırımı iddiası konusunda Avrupa Parlamentosunun aldığı karar ile Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
45 17 168:169
26 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) (ANAVATAN PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ) : Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in, konuşmasında, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a sataşması nedeniyle
45 18 408:409
27 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in, konuşmasında, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a sataşması nedeniyle
45 18 408:409
28 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Tunceli İllerinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 30.11.2000 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
45 18 361:362
29 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Doğru Yol Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, cezaevlerinin içinde bulunduğu genel durum konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
45 18 390:394
30 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, konuşmasında, Partisinin Genel Başkanına sataşması nedeniyle
46 22 404:406
31 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, konuşmasında, Partisinin Genel Başkanına sataşması nedeniyle
46 22 404:405
32 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
47 27 457:461
33 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : 2001 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı,1999 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi İle 1999 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu,2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı,1999 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1999 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
51 37 71:76
34 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ve 31 arkadaşının, tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
51 38 468:472
35 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi münasebetiyle
52 42 216:217
36 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu münasebetiyle
55 60 249:250
37 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
56 64 129:130
38 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Aydın Milletvekili Bekir Ongun'un, Bir İlçe Kurulmasına (2/282) İlişkin Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınmasına dair önergesi münasebetiyle
60 85 38
39 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
60 87 393
40 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Üç İlçe ve Bir İl Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/545) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
61 90 38
41 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Kırşehir Milletvekili Ramazan Mirzaoğlu ve 3 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/233) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasabetiyle
61 90 32:33
42 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avukatlık Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
62 94 142:146
43 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin Fazilet Partisi Grubu önerisi münasebetiyle
63 99 139:141
44 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : İnfaz Hâkimliği Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
64 104 29:31
45 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
64 105 136:138
46 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, konuşmasında, beyanlarını çarpıtması nedeniyle
64 106 240:241
47 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, konuşmasında, beyanlarını çarpıtması nedeniyle
64 106 240
48 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Konya Milletvekili T. Rıza Güneri ve 55 arkadaşının, enerji ihalelerinde yolsuzluk, usulsüzlük ve suiistimallere yol açtığı ve gerekli tedbirleri almayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 240 ve 366. maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
64 106 232:236
49 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Suşehri İlinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/27) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
64 106 217
50 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
65 111 201:202
51 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, konuşmasında, şahsına sataşmada bulunması nedeniyle
65 113 507:508
52 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, konuşmasında, şahsına sataşmada bulunması nedeniyle
65 113 507:508
53 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Balıkesir İlinde Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifinin (2/519) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
66 115 42
54 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fazilet Partisi Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 7 Arkadaşının; Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bartın Milletvekili Zeki Çakan, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ile Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İçişleri, Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
66 116 116:117
55 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Üretimini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
66 116 206
56 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmındaki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin DYP Grubu önerisi münasebetiyle
66 117 262:263
57 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : DYP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, yargıya müdahalede bulunduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
68 124 26:3
58 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) (ANAVATAN PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ) : ANAP Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, konuşması sırasında partisine sataşması nedeniyle
68 125 258:260
59 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in konuşması sırasında partisine sataşması nedeniyle
68 125 258:259
60 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile 288 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
70 131 30:33
70 133 170:171
61 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile 288 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
70 134 252:253
70 135 313:314 353:354
62 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/600) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
71 7 561
63 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/614) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
71 7 557
64 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Türk Medenî Kanunu Tasarısı ile Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; Ankara Milletvekili Esvet Özdoğu ve Dört Arkadaşının; Aynı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
73 11 43:47
65 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay'ın, cumhuriyetin ilanının 78.yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması dolayısıyla
74 13 26:28
66 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında milletvekillerinin Cumhurbaşkanına yönelik tavırlarıyla ilgili basında çıkan yanlış ve yanıltıcı haberlere, bu ve benzeri haberlerin Türk siyasetinde yaratacağı sorunlara ilişkin açıklaması dolayısıyla
74 13 10:11
67 Gündem Dışı Konuşmalar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay'ın, cumhuriyetin ilanının 78. yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
74 13 26:28
68 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : TBMM Başkanvekili Ali Ilıksoy'un, bir bakanın, 1.11.2001 tarihli gazetelere yansıyan açıklamaları nedeniyle, bakan ve sorumlu makamlarda bulunan yetkili kişilerin, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve sayın milletvekillerini rencide ve itham edici açıklamalardan kaçınmalarına ilişkin konuşması dolayısıyla
74 15 305
69 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 18.11.1992 Tarihli ve 3842 Sayılı Kanun ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
75 19 332:335
70 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
75 22 673:675 704:705
71 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : İstanbul Milletvekili Perihan Yılmaz'ın, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle, öğretmenlik mesleğinin önemine ilişkin gündemdışı konuşması ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı dolayısıyla
76 24 67
72 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
76 28 425:427
73 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 2000 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 2002 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2000 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2000 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
77 29 39:46
74 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Mehmet Âkif Ersoy'un ölümünün altmışbeşinci yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
81 43 13:14 21
75 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Halk Bankası yönetimi hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
81 45 382:383
76 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi münasebetiyle
81 46 499:501
89 77 520
91 81 69:70
95 102 702
96 105 321
77 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
82 49 524
78 Gündem Dışı Konuşmalar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Birinci Turizm Fahri Danışmanlar Toplantısına ve millî turizm politikasına ilişkin
88 71 137:138
79 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Dört ilde devam etmekte olan olağanüstü halin 30.3.2002 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere dört ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
88 73 487:492
80 Gündem Dışı Konuşmalar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : 5 Nisan Avukatlar Gününe ilişkin
91 83 305:306
81 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 32 arkadaşının, bazı basın kuruluşlarının kamu imkânlarından baskı kurmak suretiyle yararlandıkları iddiaları konusunda (10/18), Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, yerel basının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla (10/23), Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Anadolu basınının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/79), Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek ve 57 arkadaşının, iki medya kuruluşunun karşılıklı olarak yaptığı suçlamaları ve iddiaları araştırmak amacıyla (10/212), İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş ve 38 arkadaşının, Türk medyasının sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/244) ve Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 21 arkadaşının, yerel basının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/257) Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
92 87 65:69
82 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen RTÜK Kanununun Anayasa Komisyonunda görüşülmeyen maddeleri üzerinde Genel Kurulda müzakere açılıp açılmayacağı hakkında usul görüşmeleri münasebetiyle
94 95 39:4
83 Gündem Dışı Konuşmalar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Dil Bayramı ve Türkçenin sorunlarına ilişkin
95 99 23
84 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Genel Başkanlarına sataşması nedeniyle
97 110 461:462
85 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Avrupa Birliğine ve Anayasaya uyum yasalarının görüşülebilmesi için, İçtüzük gereği 1 Temmuzda tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yeni bir karar alınıncaya kadar çalışmalarına devam etmesine ilişkin Doğru Yol Partisi Grubu önerisi münasebetiyle
99 117 153:154
86 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Denizli Milletvekili Salih Erbeyin'in, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 2.5.2001 Tarih ve 4667 Sayılı Kanunun 97. Maddesine Bir Cümle İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi, Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
99 117 213
87 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
101 121 47
88 Önergeler BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : İle SP Grup Başkanvekili Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 122 arkadaşının, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanun Tasarısı, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarına ilişkin (2/454, 2/819, 2/820, 2/826, 2/854, 2/725, 2/816, 2/724, 2/627, 2/723) esas numaralı kanun teklifleri ile 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini görüşmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin önergesi (4/498)
101 121 28:32
89 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Turhan Güven, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ile Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Koray Aydın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Başkanı Manisa Milletvekili Bülent Arınç, Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in; Milletvekili Genel Seçimlerinin Yenilenmesi ve Seçimin 3 Kasım 2002 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergeleri ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
101 123 405:409
90 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Genel Kurulun 1 Ağustos 2002 Perşembe günü 15.00-19.00, 20.00-22.00, 2 Ağustos 2002 Cuma günü 14.00-19.00, 20.00-22.00 saatleri arasında çalışmasına; Adalet Komisyonunda görüşmeleri tamamlanan 890 sıra sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 48 saat geçmeden gündeme alınarak görüşülmesine; teklifin görüşmelerinin 2 Ağustos 2002 Cuma günü saat 22.00'ye kadar bitirilememesi halinde, bitimine kadar çalışmalara devam edilmesine ilişkin ANAP Grubu önerisi münasebetiyle
101 124 476:477
91 Teklifler BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin (2/1020)
101 124 484:523 525:528 530:550
92 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa, İçişleri, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet Komisyonu Raporları münasebetiyle
102 125 100:101
93 Teklifler BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin (2/1020)
102 125 8:42 44:46 46:66 71:110 115:178 180:198
94 Söz Alanlar BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
102 126 388:390
95 Teklifler BEYHAN ASLAN (DENİZLİ) : Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında (2/1021)
102 126 384:395